Khảo cổ học

Khảo cổ học Champa sau năm 1975 và hoạt động bảo tồn, bảo tàng

Khảo cổ học Champa sau năm 1975 và hoạt động bảo tồn, bảo tàng

Chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (1915-2015), sáng 25-7, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức chương trình tọa đàm Khảo cổ Champa sau năm 1975 và hoạt động bảo tồn, bảo tàng; khai mạc trưng bày ba chuyên đề: Di tích Champa tại Đà Nẵng, văn hóa và chữ viết Champa, Cổ vật văn hóa Sa Huỳnh và Champa. Tọa đàm thu hút nhiều nhà khoa học, khảo cổ, các chuyên gia và người yêu văn hóa Champa tham gia.

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ Khoa học cấp Bộ năm 2014

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ Khoa học cấp Bộ năm 2014

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” do TS. Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng, Phó Tổng biên tập làm chủ nhiệm, và đề tài "Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử văn hóa các di tích thời đại Kim khí ở tỉnh Đồng Nai” do TS. Trần Quý Thịnh, Trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học Dưới nước làm chủ nhiệm.