Viện Khảo Cổ Học

Tin nổi bật

Thứ ba, 07 Tháng 8 2018- 05:04
Bảo tàng ảo tương tác 3D đáp ứng nhu cầu rất đa dạng trong quá trình phổ biến giá trị di sản văn hóa. Bảo tàng ảo tương tác 3D có thể tham quan ở...

Thông báo

Sự kiện

The 21st Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association
Hue, Vietnam, 23-28 September 2018
Conference Venue: Huong Giang Hotel (http://www.huonggianghotel.com.vn)

Contact: ippasecgen@gmail.com / ippa2018.hue@gmail.com

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018- 15:04
The Vietnam National Archaeological Conference "New discoveries in Archaeology 2018" will be held in Hue on Saturday 29 September and Sunday 30...
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:21
Thứ tư, 15 Tháng 8 2018- 13:10
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:19
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:18

Giới thiệu di tích/di vật

Thứ ba, 07 Tháng 8 2018- 05:24
Hình tượng Vũ Nữ Apsara được chạm khắc trên bệ thờ của di tích Trà Kiệu bằng đá sa thạch. Bệ thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ 10 hiện đang trưng bày...
Thứ ba, 07 Tháng 8 2018- 05:04
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018- 03:42
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018- 03:35

Thư viện

 • Cổ vật gốm sứ Việt Nam đặt làm tại Trung Hoa
 • Di tích Đình An Hòa
 • Đồ gốm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam
 • Di tích Núi và Đền Đồng Cổ
 • Lịch sử tiền tệ Việt Nam (Sơ truy và lược khảo)
 • Địa chí vùng Tây Hồ
 • Văn hiến Thăng Long – Tập 1
 • Văn hiến Thăng Long – Tập 2
 • Văn hiến Thăng Long – Tập 3

Tạp chí

 • Tạp chí Khảo cổ học số 2 - 2017
 • Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2017
 • Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 5 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 4 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 3 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 2 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1601978
Số người đang online: 7