Khảo cổ học

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ Khoa học cấp Bộ năm 2014

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ Khoa học cấp Bộ năm 2014

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu hệ thống di tích thời đại Đá vùng thượng du sông Ba, tỉnh Gia Lai” do TS. Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng, Phó Tổng biên tập làm chủ nhiệm, và đề tài "Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử văn hóa các di tích thời đại Kim khí ở tỉnh Đồng Nai” do TS. Trần Quý Thịnh, Trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học Dưới nước làm chủ nhiệm.