Phát hiện nguồn gốc và tính cổ của các bệnh không lây nhiễm ở châu Á

NeNellissa Ling, Siân Halcrow, MarcOxenham, Kate Domett, Hallie  Buckley
 
Các bệnh không lây nhiễm (NCD) là nguyên nhân chính gây tử vong dân số trên toàn thế giới. Nguyên nhân của các bệnh này thay đổi theo các nhóm dân số, và có thể là hậu quả trực tiếp của lối sống bất lợi. Tuy nhiên, khuynh hướng di truyền cũng là một yếu tố góp phần trong một vài quần thể dân số so với những quần thể  khác. Các quần thể  dân số như Đông Á, Đông Nam Á và Quần đảo Thái Bình Dương cho thấy tỉ lệ cao các bệnh liên quan đến trao đổi chất, và mối liên hệ nguồn gốc mật thiết với nhau gợi ý một khía cạnh di truyền đằng sau sự phổ biến của  các bệnh không lấy nhiễm đặc trưng cho vùng rộng lớn này. Như vậy, thật quan trọng để  tìm ra  các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến các biểu hiện của chúng.
 
Mục đích của nghiên cứu này là để tìm ra  nguồn gốc và tính cổ của  các bệnh không lây  nhiễm thông qua việc đánh giá hai bệnh lý khớp: bệnh phì đại xương tự phát lan tỏa  (DISH)bệnh ăn mòn khớp (gout). Những bệnh này có mối liên quan duy nhất với hội chứng chuyển hóa và có thể được quan sát thấy trên xương. Các bộ sưu tập xương cho nghiên cứu trên  sẽ đến từ các địa điểm khảo cổ ở Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc có niên đại 6.000-5.000 BP đến 1.500-1.600 BP. Nhìn chung, nghiên cứu này thực hiện cách tiếp cận tiến hóa để đánh giá quá trình môi trường và văn hóa cổ góp phần vào sự thích ứng của con người ở mức độ sinh học như thế nào và các phản ứng thích nghi này sau đó được biểu hiện như thế nào ở vấn đề sức khỏe của các nhóm quần thể dân số hiện đại.
 
Nghiên cứu có những kết quả bước đầu ở hai địa điểm tại Thái Lan : Khok Phanom Di (~2000-1500 BC)   và Non Ban Jak (~300-500AD) với tỉ lệ các bệnh ăn mòn khớp lần lượt là 5% và 9 %, bệnh DISH chỉ gặp ở địa điểm Khok Phanom Di với tỉ lệ 7%.
 
  Trong giai đoạn tiếp theo, nghiên cứu sẽ thực hiện ở Vietnam:ConCoNgua (~4000-3000 BC)  và ManBac(~1500-1800BC).
 và ở Trung Quốc : Yinxu (~1250-1046 BC)
Đồng thời sẽ tìm ra mối liên quan giữa các bệnh DISH, gout với các chỉ số cơ thể như đường kính chỏm xương đùi, chiều dài xương chày và xương đùi, các kích thước đo đốt sống.
 
1 số biểu hiện của bệnh DISH và gout
 
Bệnh gai  xương phì đại  lan tỏa  vô căn (DISH).
- Cốt hóa dọc phía bên cột sống
- Biểu hiện dạng “sáp nến”
 
  • đặc biệt liên quan đến vùng đốt sống ngực
  • > 4 đốt sống bị ảnh hưởng
  • Giữ chiều cao cột sống
  • Hình thành dây chằng  cột sống  
     - Đặc biệt ảnh hưởng đến người trưởng thành và nam giới
 
 

 
 
Bệnh ăn mòn khớp (gout)
 
- Vỡ phần vỏ xương cứng  được xác định rõ, với
các cạnh nhô ra và ranh giới xơ cứng.
 
- Ảnh hưởng tới các khớp hoạt dịch
 
- Sự phân bố không đối xứng trên cơ thể (ảnh hưởng chỉ một bên trái hoặc phải)
- Thường ảnh hưởng  đến đốt ngón chân cái
 
-  Đặc biệt ảnh hưởng đến nam hoặc nữ cao tuổi
 

Một số kết quả bước đầu của nghiên cứu
 
 
Địa điểm Niên đại (BP) n Ăn mòn khớp DISH
Non Ban Jak 1500 65 9% 0%
Khok Phanom Di 4000 59 5% 7%
Teouma site, Vanuatu 3000 20 35%T -
    45 - 42%i
Wairau Bar, New Zealandx 700 41 15%  
Chamorros, Guamy 700 - 5.6% -
Wells Cathedral, UK* 600 121 - 9%
Old Royal Mint Site, UK* 500 152 - 4%
 
Các quần thể dân số hiện đại+ n Gout
Anh - 3.22%
Đài Loan bản địa - 11.7%
Thái Lan - 0.16%
New Zealand Maori - 8.8%
 
  • from Rogers and Waldron (2001), T Buckley (2007), I Foster et al. (2018), x Buckley (2010), + from Kuo et al. (2015), y Rothschild and Heatcote 1995.
 
 
 
                                                                                         Người dịch: Minh Tran
                                                                                                  

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4100667
Số người đang online: 5