Phát hiện dấu tích người tiền sử tại Ba Bể (Bắc Kạn)

Qua đào thám sát khảo cổ tại động Puông cạn ở thôn Bản Vài, xã Khang Ninh (Ba Bể), đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn và các chuyên gia đã tìm thấy nhiều hiện vật, trong đó có hiện vật thuộc văn hóa Hòa Bình.


Các di vật bằng đá được tìm thấy tại động Puông Cạn

Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn vừa mời các chuyên gia khảo cổ học tiến hành nghiên cứu, đào thám sát tại hang động Puông cạn (tiếng Tày gọi là Puông bốc). Địa điểm thực hiện đào thám sát ở khu vực gần chính giữa cửa động chính, diện tích thực hiện đào thám sát 5m2, địa tầng văn hóa nơi dầy nhất được xác định còn 70cm. 73 di vật đã được tìm thấy, trong đó có 71 di vật đá, 1 công cụ mũi nhọn xương thuộc thời Tiền sử, 1 viên đạn đá thời Lê Mạc cùng nhiều mảnh gốm sứ.

Từ các di vật đã được phát hiện sơ bộ cho thấy đây là địa điểm cư trú của con người thuộc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, lớp cư dân sớm thuộc văn hóa Hòa Bình có niên đại khoảng 8.000 - 9.000 năm cách ngày nay, lớp cư dân muộn trải dài từ thời kỳ Lê - Mạc, đến thời Nguyễn và cận hiện đại sau này.

Việc phát hiện dấu tích người tiền sử tại động Puông Cạn (Puông bốc) là một minh chứng khảo cổ học góp phần khẳng định con người đã thường xuyên, liên tục cư trú từ thời tiền sử cho đến nay trên mảnh đất Ba Bể nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung./.

(Nguồn: baobackan.org.vn)

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Lê Thành Nam - Sần Cháng - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 425 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...

Tạp chí


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4051915
Số người đang online: 2