Vietnamese ancient ceramics in the context of Asian trading ceramics

Panel Title: Vietnamese ancient ceramics in the context of Asian trading ceramics
Panel conveners:
Assoc.Prof, Dr.Bui Minh Tri and  Do Truong Giang (giangiseas@gmail.com)
Institute of Imperial Citadel Studies (IICS) – Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)
Abstract:
Institute of Imperial Citadel Studies (IICS) is a research Institute of Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) specializes in studying Vietnam ancient citadels. For years, Archaeologists of Institute of Imperial Citadel Studies have carried out various archaeological excavations at kiln sites in north Vietnam including Chu Đậu, Ngói, Cậy (Hải Dương province), Đương Xá, Quả Cảm (Bắc Ninh province). These new findings contribute significantly to the understanding of historical development and socio-political aspects of Vietnamese ceramics.From those experiences, and from the reality of the research project at Thăng Long Imperial Citadel (Hà Nội), since 2011 up to now, huge efforts have been made to study Asian trading ceramics discovered at Thăng Long Imperial Citadel site.
In that context, Institute of Imperial Citadel Studies plans to organize a panel focusing on Vietnamese ceramics in the context of Asian Trading ceramics. This panel aims to bring together Vietnamese and international scholars specialized in Vietnamese and Asian trading ceramics with novel and multidisciplinary approaches to address the following issues: the chronology and characteristics of Vienamese ceramics; the technique and production of Vietnamese ceramics; the engagement of Vietnamese ceramics in the international ceramic markets in pre-modern period. Apart from Vietnamese ceramics, this panel also seeks the contributions from experts in the field of Asian trading ceramics to discuss about the influence, exchange and competition of various ceramic traditions in the region.

Thư viện

​- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nxb: Giáo Dục Việt Nam - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 326 trang
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Trương Sỹ Hùng, Nguyễn Khắc Mai - Nxb: Hội Nhà văn – 2017 -Số trang: 414 trang - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: C.B.Maybon - Nxb: Thế Giới - Khổ sách: 14,5x 20,5 - Số trang: 257 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 224 trang
- Tác giả: Hoàng Thúy Quỳnh - Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Mã số: 62220317 - Học viện Khoa học xã hội
-Tác giả: Mai Thùy Linh - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Mã số: 60220317 - Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Liên
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 148 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 136 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1139653
Số người đang online: 1