Vietnamese ancient ceramics in the context of Asian trading ceramics

Conveners: Bui Minh Tri and Do Truong Giang (giangiseas@gmail.com)
Institute of Imperial Citadel Studies (IICS) – Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)
Abstract:
Institute of Imperial Citadel Studies (IICS) is a research Institute of Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) specializes in studying Vietnam ancient citadels. For years, Archaeologists of Institute of Imperial Citadel Studies have carried out various archaeological excavations at kiln sites in north Vietnam including Chu Đậu, Ngói, Cậy (Hải Dương province), Đương Xá, Quả Cảm (Bắc Ninh province). These new findings contribute significantly to the understanding of historical development and socio-political aspects of Vietnamese ceramics.From those experiences, and from the reality of the research project at Thăng Long Imperial Citadel (Hà Nội), since 2011 up to now, huge efforts have been made to study Asian trading ceramics discovered at Thăng Long Imperial Citadel site.
In that context, Institute of Imperial Citadel Studies plans to organize a panel focusing on Vietnamese ceramics in the context of Asian Trading ceramics. This panel aims to bring together Vietnamese and international scholars specialized in Vietnamese and Asian trading ceramics with novel and multidisciplinary approaches to address the following issues: the chronology and characteristics of Vienamese ceramics; the technique and production of Vietnamese ceramics; the engagement of Vietnamese ceramics in the international ceramic markets in pre-modern period. Apart from Vietnamese ceramics, this panel also seeks the contributions from experts in the field of Asian trading ceramics to discuss about the influence, exchange and competition of various ceramic traditions in the region.

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4416402
Số người đang online: 5