Vietnamese ancient ceramics in the context of Asian trading ceramics

Conveners: Bui Minh Tri and Do Truong Giang (giangiseas@gmail.com)
Institute of Imperial Citadel Studies (IICS) – Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)
Abstract:
Institute of Imperial Citadel Studies (IICS) is a research Institute of Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) specializes in studying Vietnam ancient citadels. For years, Archaeologists of Institute of Imperial Citadel Studies have carried out various archaeological excavations at kiln sites in north Vietnam including Chu Đậu, Ngói, Cậy (Hải Dương province), Đương Xá, Quả Cảm (Bắc Ninh province). These new findings contribute significantly to the understanding of historical development and socio-political aspects of Vietnamese ceramics.From those experiences, and from the reality of the research project at Thăng Long Imperial Citadel (Hà Nội), since 2011 up to now, huge efforts have been made to study Asian trading ceramics discovered at Thăng Long Imperial Citadel site.
In that context, Institute of Imperial Citadel Studies plans to organize a panel focusing on Vietnamese ceramics in the context of Asian Trading ceramics. This panel aims to bring together Vietnamese and international scholars specialized in Vietnamese and Asian trading ceramics with novel and multidisciplinary approaches to address the following issues: the chronology and characteristics of Vienamese ceramics; the technique and production of Vietnamese ceramics; the engagement of Vietnamese ceramics in the international ceramic markets in pre-modern period. Apart from Vietnamese ceramics, this panel also seeks the contributions from experts in the field of Asian trading ceramics to discuss about the influence, exchange and competition of various ceramic traditions in the region.

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155364
Số người đang online: 9