Tọa đàm khởi động Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (văn hóa Óc Eo Nam bộ)”

Ngày 07/12/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa”, cơ quan chủ trì thực hiện là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS). Triển khai thực hiện Đề án, ngày 10 và 11/01/2017, tại Hội trường UBND tỉnh An Giang đã diễn ra cuộc Toạ đàm khởi động Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hoá Óc Eo Nam Bộ)” do VASS phối hợp với UBND tỉnh An Giang và Kiên Giang tổ chức. Tham dự toạ đàm có Lãnh đạo VASS (GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch VASS, Chủ nhiệm Đề án, PGS.TS Bùi Nhật Quang - Phó Chủ tịch VASS, Phó Chủ nhiệm Đề án); Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại diện tỉnh Kiên Giang; Đại diện các cơ quan thực hiện đề án (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khảo cổ học, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành); Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khảo cổ học Việt Nam và các nhà nghiên cứu hàng đầu về văn hoá Óc Eo,...
 
Phát biểu khai mạc toạ đàm GS.TS Nguyễn Quang Thuấn đánh giá Đề án có ý nghĩa chính trị rất lớn, tầm quan trọng đặc biệt thể hiện rất rõ tính cấp thiết và mục đích của đề án. Đề án được hình thành từ năm 2012, quá trình xây dựng rất công phu, bài bản, cẩn trọng và khoa học với sự tham của các nhà khoa học đầu ngành trong cả nước và sự tham gia của nhiều Bộ, Ngành thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với Đề án.
Các đại biểu tham dự toạ đàm đều khẳng định, Đề án thể hiện ý nghĩa chính trị rất lớn, là nguyện vọng, ước mong và sự quan tâm đặc biệt từ rất lâu của các nhà khoa học trong cả nước, nhất là của nhân dân trong những khu vực có di tích. Đồng thời đánh giá cao các mục tiêu tổng quát và cụ thể của Đề án, đó là: khai quật, nghiên cứu khảo cổ học, đánh giá giá trị khoa học nhằm cung cấp các luận cứ phục vụ cho việc xây dựng Hồ sơ Quốc gia trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.
Để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, các đại biểu đã đặt ra một số vấn đề trong quá trình thực hiện đề án như: Đề án triển khai trên một địa bàn rộng lớn, xa các trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành nên rất khó khăn cho việc huy động nhân lực và vật lực lớn; Công tác giải phóng mặt bằng cần phải được tiến hành khẩn trương để có được mặt bằng sạch phục vụ khai quật, nghiên cứu; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích và di vật xuất lộ trong quá trình khai quật phải được tiến hành khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn hồ sơ của UNESCO. Đặc biệt, Đề án nên nghiên cứu kỹ nhằm xác định vùng lõi của di sản và việc kết nối giữa các khu vực của Di sản, qua đó tập trung nghiên cứu, đánh giá giá trị nổi bật của di sản.
Giải đáp những khó khăn đặt ra, Lãnh đạo VASS khẳng định sẽ huy động các nhà khoa học, các chuyên gia khảo cổ học hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm tham gia thực hiện Đề án, trong quá trình triển khai sẽ mời các nhà khoa học quốc tế cùng tham gia đánh giá giá trị của di sản. Đồng thời Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và Kiên Giang đã phát biểu, cam kết đồng hành cùng các nhà khoa học, ủng hộ và hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hoá Óc Eo Nam Bộ)” sẽ tiến hành khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trên địa bàn 2 tỉnh An Giang và Kiến Giang, với diện tích khoảng 20.000m2, được thực hiện từ năm 2017 đến 2019.
 
Phạm Văn Triệu

Thư viện

​- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nxb: Giáo Dục Việt Nam - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 326 trang
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Trương Sỹ Hùng, Nguyễn Khắc Mai - Nxb: Hội Nhà văn – 2017 -Số trang: 414 trang - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: C.B.Maybon - Nxb: Thế Giới - Khổ sách: 14,5x 20,5 - Số trang: 257 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 224 trang
- Tác giả: Hoàng Thúy Quỳnh - Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Mã số: 62220317 - Học viện Khoa học xã hội
-Tác giả: Mai Thùy Linh - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Mã số: 60220317 - Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Liên
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 148 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 136 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1139593
Số người đang online: 1