Timing is everything: Dating key events in Southeast Asia’s prehistory

Some of the most important – and difficult– pieces of knowledge for prehistorians to acquire are accurate measures of exactly when things happened.  This difficulty can arise from the imprecision of using only one dating technique, trying to make sense of multiple dating techniques and age estimates with varying minimum and maximum age limitations, finding suitable dating materials, the fact that dates produced rarely reflect the actual event being studied, or defining the small time-window of a rapid event. This session will examine the timings for major events in the Southeast Asian prehistoric record, including (but not limited to) the first arrival of modern humans, the first use of marine resources, the first occupation of rainforest environments, the extinction window of megafaunal species, and the timing of major faunal turnovers. Complexities involved in constructing robust chronologies and the best age approximation for major events in Southeast Asia will be reviewed. We particularly welcome papers that explore the use of diverse dating techniques in the greater Indo-Pacific region.
 
List of contributors; (8 per 2 hour session for 15 mins each)
Chris Clarkson
Graeme Barker
Bert Roberts
Gilbert Price 
Gert van den Bergh 
Renaud Joannes-Boyau
Janine Ochoa
Sue O’Connor
Thomas Ingicco 
Alfred Pawlick
Ben Marwick
Michael Westaway 
Shimona Kealy
Rainer Grun
Kira Westaway
Julien Louys

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4416461
Số người đang online: 6