Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2014

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2014

 

 

Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2105, Viện Khảo cổ học đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2014 cho đề tài "Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa di tích Thành nhà Mạc ở Cao Bằng" do TS. Lê Đình Phụng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học Lịch sử làm chủ nhiệm.

Công trình đã tổng hợp gần đầy đủ hệ thống thành nhà Mạc ở Cao Bằng, dựa trên các kết quả chủ yếu về điều tra, khảo sát, thám sát khảo cổ học và các ngành liên quan. Bước đầu nghiên cứu, đối sánh thành nhà Mạc ở Cao Bằng với thành nhà Mạc hiện còn để tìm hiểu vị trí, mặt bằng, kỹ thuật xây dựng, chức năng vai trò của tòa thành trong lịch sử vương triều Mạc. Nhiều vấn đề như mặt bằng tổng thể, quy mô tính chất các công trình kiến trúc trong hệ thống thành nhà Mạc, nhất là thành Nà Lữ được nghiên cứu sâu. Thông qua đó, nhiệm vụ đã đánh giá giá trị lịch sử văn hóa thành nhà Mạc ở Cao Bằng.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng đánh giá cao và đồng ý thông qua để nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

 

 
 
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830509
Số người đang online: 8