Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2014

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2014

 

 

Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2105, Viện Khảo cổ học đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2014 cho đề tài "Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa di tích Thành nhà Mạc ở Cao Bằng" do TS. Lê Đình Phụng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học Lịch sử làm chủ nhiệm.

Công trình đã tổng hợp gần đầy đủ hệ thống thành nhà Mạc ở Cao Bằng, dựa trên các kết quả chủ yếu về điều tra, khảo sát, thám sát khảo cổ học và các ngành liên quan. Bước đầu nghiên cứu, đối sánh thành nhà Mạc ở Cao Bằng với thành nhà Mạc hiện còn để tìm hiểu vị trí, mặt bằng, kỹ thuật xây dựng, chức năng vai trò của tòa thành trong lịch sử vương triều Mạc. Nhiều vấn đề như mặt bằng tổng thể, quy mô tính chất các công trình kiến trúc trong hệ thống thành nhà Mạc, nhất là thành Nà Lữ được nghiên cứu sâu. Thông qua đó, nhiệm vụ đã đánh giá giá trị lịch sử văn hóa thành nhà Mạc ở Cao Bằng.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng đánh giá cao và đồng ý thông qua để nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

 

 
 
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3610956
Số người đang online: 2