Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới

<div id="page" class="">
<h1 class="contentheading">
Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</h1>
<p class="buttonheading">
</p>
<p class="articleinfo">
<span class="createdate">
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 15:01 </span>
</p>
<div class="full-text"><div class="cmp_buttons_container" style="height:40px;"><div id="fb-root" class=" fb_reset"><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div></div></div><div style="position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div><iframe name="fb_xdm_frame_http" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_http" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=f... name="fb_xdm_frame_https" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" id="fb_xdm_frame_https" aria-hidden="true" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" tabindex="-1" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; " src="https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42#channel=... class="cmp_like_container" style="float:left;margin:10px;"><fb:like href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... layout="button_count" show_faces="true" send="true" width="" action="like" font="arial" colorscheme="light" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="action=like&amp;app_id=&amp;color_scheme=light&amp;container_width=0&amp;font=arial&amp;href=http%3A%2F%2Fkhaocohoc.gov.vn%2Fvi%2Ftin-tuc-su-kien%2Fhoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc%2F3646-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html&amp;layout=button_count&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=true"><span style="vertical-align: bottom; width: 128px; height: 20px; "><iframe name="f1aef4a258" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; visibility: visible; width: 128px; height: 20px; " src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&amp;app_id=&amp;ch... class=""></iframe></span></fb:like>
</div><div class="cmp_twitter_container" style="float:left;margin:10px;"><iframe id="twitter-widget-0" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" class="twitter-share-button twitter-share-button-rendered twitter-tweet-button" style="position: absolute; visibility: hidden; width: 0px; height: 0px; " title="Twitter Tweet Button" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.40d5e616f4e685dadc7fb77... data-url="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao...
</div><div class="cmp_google_container" style="float:left;margin:10px;"><div style="text-indent: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 90px; height: 20px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " id="___plusone_0"><iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; position: static; left: 0px; top: 0px; visibility: visible; width: 90px; height: 20px; " tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1464338103315" name="I0_1464338103315" src="https://apis.google.com/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;size=medium&a... data-gapiattached="true" title="+1"></iframe></div>
</div></div><p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Sáng ngày 24/11/2014, tại Viện Khảo cổ học đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng cho ThS. Quách Thị Sớm (Thu Hằng), Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức cho ThS. Lê Hải Đăng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế cho ThS. Nguyễn Thu Hiền, Trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học Dưới nước cho TS. Trần Quý Thịnh, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khảo cổ học Lịch sử cho ThS. Phạm Văn Triệu và Phó trưởng phòng Tạp chí Khảo cổ học cho chuyên viên Khổng Thiêm. Tham dự lễ công bố có PGS.TS. Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học; PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Bí thư Chi bộ- Phó Viện trưởng và TS. Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng – Phó tổng biên tập Tạp chí Khảo cổ học, cùng đông đủ cán bộ công chức viên chức Viện Khảo cổ học.</p>
<p>Được sự ủy nhiệm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và thay mặt Lãnh đạo Viện Khảo cổ học, PGS.TS. Nguyễn Giang Hải, Viện trưởng đã trao quyết định bổ nhiệm ThS. Quách Thị Sớm, Kế toán giữ chức Kế toán trưởng và các Quyết định số 280/QĐ-KCH do Viện trưởng ký cho các vị trí đã nêu.</p>
<p>Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Giang Hải nhấn mạnh, các vị trí mới được bổ nhiệm hầu hết là các cán bộ trẻ, là lực lượng nòng cốt đã được đào tạo bài bản, đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu công tác thực tế của Viện Khảo cổ học. Nhân buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Giang Hải mong muốn tập thể lãnh đạo Viện, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể viên chức của Viện chung tay nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.</p>
<p>Thay mặt cho các đ/c mới được bổ nhiệm, trong lời phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Trưởng phòng Hành chính và Tổ chức ThS. Lê Hải Đăng gửi lời cảm ơn đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Khảo cổ học và tập thể các đồng nghiệp đã tin tưởng, đồng thời, đ/c ý thức được rằng đảm trách nhiệm vị trí công tác mới là niềm vinh dự cũng là trọng trách lớn lao đồng hành cùng sự phát triển của Viện Khảo cổ học.</p>
<p>Nhân dịp này, các đồng chí mới được bổ nhiệm đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Khảo cổ học.</p>
<!-- <br /> <p><label>Tác giả:</label> Thu Hiền </p> <br /> --></div><div id="fbcom912688175" class="cmp_comments_container" style="border-top-style:solid;border-top-width:1px;padding:10px;text-align:center;"><fb:comments href="http://khaocohoc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao... num_posts="10" width="33" colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered" class="fb_iframe_widget"><span style="width: 33px; height: 702px; "><iframe id="f2da976a38" name="f12c7bfa9c" scrolling="no" style="border-width: initial; border-color: initial; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 33px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; height: 702px; " title="Facebook Social Plugin" class="fb_ltr" src="https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&amp;channel_url=h... type="text/javascript">
//<![CDATA[
function autofitfbcom() {var efbcom = document.getElementById('fbcom912688175');if (efbcom.currentStyle){var pl=efbcom.currentStyle['paddingLeft'].replace(/px/,'');var pr=efbcom.currentStyle['paddingRight'].replace(/px/,'');var wfbcom=efbcom.offsetWidth-pl-pr;try {efbcom.firstChild.setAttribute('width',wfbcom);}catch(e) {efbcom.firstChild.width=wfbcom+'px';}} else {var pl=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-left' ).replace(/px/,'');var pr=window.getComputedStyle(efbcom,null).getPropertyValue('padding-right').replace(/px/,'');efbcom.childNodes[0].setAttribute('width',efbcom.offsetWidth-pl-pr);
}}autofitfbcom();
//]]>
</script>
</div><div class="clearfix"></div><div style="margin-left:5%; margin-right:5%; text-align:left;"><div id="separator"></div><div id="neweritemtitle">Tin mới hơn:</div><ul id="neweritemlist">
<li><span class="extranews_date">26/12/2014 14:52</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3643-hoi-thao-khoa-hoc-bao-cao-ket-qua-khao-sat-khai-quat-khao-co-hoc-do-an-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-khu-di-tich-lich-su-chien-thang-bach-dang-tinh-quang-ninh-2014.html" title="Hội thảo khoa học " báo="" cáo="" kết="" quả="" khảo="" sát="" khai="" quật="" cổ="" học="" đồ="" án:="" bảo="" tồn="" và="" phát="" huy="" giá="" trị="" khu="" di="" tích="" lịch="" sử="" chiến="" thắng="" bạch="" Đằng,="" tỉnh="" quảng="" ninh="" 2014""="">Hội thảo khoa học "Báo cáo kết quả khảo sát khai quật khảo cổ học đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh 2014"</a></li>
<li><span class="extranews_date">19/12/2014 14:53</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3644-tap-huan-cong-tac-phong-chay-va-chua-chay-nam-2014.html" title="Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014">Tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2014</a></li>
<li><span class="extranews_date">11/12/2014 16:17</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3700-nghiem-thu-de-tai-cap-co-so-nam-2014.html" title="Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014">Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014</a></li>
<li><span class="extranews_date">28/11/2014 14:57</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3645-le-trao-quyet-dinh-nghi-huong-che-do-huu-tri.html" title="Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí">Lễ trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí</a></li>
<li><span class="extranews_date">24/11/2014 17:10</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3491-le-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-moi.html" title="Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới">Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới</a></li>
</ul>
<div id="olderitemtitle">Tin cũ hơn:</div><ul id="olderitemlist">
<li><span class="extranews_date">21/11/2014 15:04</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3647-nhung-nhan-thuc-moi-ve-ban-chat-cua-viec-dinh-canh-dinh-cu-giai-doan-som-thong-qua-cac-cuoc-khai-quat-khao-co-hoc-o-di-tich-rach-nui-long-an.html" title="Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)">Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)</a></li>
<li><span class="extranews_date">30/10/2014 15:05</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3648-khao-co-hoc-tien-su-thai-lan-nhung-chung-cu-moi.html" title="“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”">“Khảo cổ học tiền sử Thái Lan: Những chứng cứ mới”</a></li>
<li><span class="extranews_date">01/02/2012 15:06</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3649-ve-viec-bo-nhiem-chuc-vu-cua-vien-khao-co-hoc.html" title="Về việc bổ nhiệm chức vụ của Viện Khảo cổ học">Về việc bổ nhiệm chức vụ của Viện Khảo cổ học</a></li>
<li><span class="extranews_date">09/11/2011 17:58</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3470-mot-so-chuong-trinh-hop-tac-quoc-te-cuoi-nam-2011.html" title="Một số chương trình hợp tác quốc tế cuối năm 2011">Một số chương trình hợp tác quốc tế cuối năm 2011</a></li>
<li><span class="extranews_date">09/11/2011 16:13</span> - <a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3692-mot-so-chuong-trinh-hop-tac-quoc-te-cuoi-nam-2011.html" title="Một số chương trình hợp tác quốc tế cuối năm 2011">Một số chương trình hợp tác quốc tế cuối năm 2011</a></li>
</ul>
<div id="prev_next_buttom" align="center"><span class="extranews_priviuospage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3847-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.html" title="Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015">&lt;&lt; Trang truớc</a></span><span class="extranews_nextpage"><a href="/vi/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chung-cua-vien-khao-co-hoc/3468-ki-ket-hop-tac-voi-vien-khao-co-siberi.html" title="Kí kết hợp tác với viện khảo cổ Siberi">Trang kế &gt;&gt;</a></span></div></div></div></div>

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3610693
Số người đang online: 2