Early interactions between Taiwan and the mainland and in the Luzon Strait

Roger Blench, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge

Frank Muyard, EFEO (French School of Asian Studies) / National Central University, Taiwan

 

The archaeology of coastal China, Taiwan and the Northern Philippines has developed very fast in the last few years. It is probably time to move on from the Austronesian origins debate to a more nuanced picture of interaction in this region, encompassing trade and back movements rather than the progressivist model which has dominated recent discussion. In addition, linguistic debate linking the Austronesian languages to Tai-Kadai is now more advanced, also suggesting a complex series of interactions. The session seeks papers covering this area, and in particular trying to model the Neolithic and Metal Age diversity of Taiwan archaeology.

 

 

Roger Blench is in Ijebu-Ode 

McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge

Dept of History, University of Jos

Kay Williamson Educational Foundation

8, Guest Road

Cambridge, CB1 2AL

United Kingdom

rogerblench@yahoo.co.uk

Website http://www.rogerblench.info/ RBOP.htm

 

Nigeria mobile 00(234)-816-2905133

UK Mobile no. 0044-7847-495590 [switched off]

UK landline no. 0044-1223-560687 [not now]

India mobile 00-91-9402889648 [not now]

Cameroun 00(237)-53812728 [not now]

 

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4416403
Số người đang online: 5