Đoàn khảo cổ Nhật Bản - Việt Nam nghiên cứu, khảo sát di tích Thành Hồ

Đoàn khảo cổ Nhật Bản - Việt Nam nghiên cứu, khảo sát di tích Thành Hồ

 

 

Trong hai ngày 13 và 14/8, đoàn  khảo cổ Nhật Bản - Việt Nam gồm ông Bùi Chí Hoàng, Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học (Viện phát triển bền vững vùng Nam bộ); tiến sĩ Kim Dung, Viện khảo cổ học Việt Nam; Phó giáo sư, tiến sĩ MaRiCo, giảng dạy tại trường Đại học WaSeDa (Nhật Bản) đã có chuyến điền dã, nghiên cứu, khảo sát hiện trạng di tích cấp quốc gia Thành Hồ ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa).

Chuyến khảo sát Thành Hồ nhằm tìm hiểu hiện trạng Thành Hồ, so sánh với các di tích khác cùng dạng thuộc nền văn hóa Chăm Pa trên toàn quốc.

Được biết, đây là lần thứ hai đoàn khảo cổ Nhật Bản đến nghiên cứu di tích Thành Hồ (lần đầu tiên vào năm 2006) để nghiên cứu các giá trị của văn hóa Chăm Pa ở Phú Yên nói riêng, các tỉnh khu vực miền Trung nói chung.

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793321
Số người đang online: 12