Chương trình đào tạo kỹ năng cho các cán bộ trẻ

Chương trình đào tạo kỹ năng cho các cán bộ trẻ

 

 

Từ năm 2007 đến năm 2009, viện khảo cổ học phối hợp trường đại học Kansai (Nhật Bản) thực hiện chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và khai quật khảo cổ học” dành cho các nhà khảo cổ học trẻ tuổi. Tham gia chương trình là các cán bộ nghiên cứu trẻ đang làm việc tại Viện khảo cổ học, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học thuộc Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, trường đại học Silpakorn.

Mục tiêu của chương trình là:

 1. Kỹ năng xử lý trên hố khai quật.

 2. Phương pháp luận nghiên cứu.

 3. Nghiên cứu so sánh.

 4. Kỹ năng làm việc theo nhóm.

   Địa điểm được chọn để triển khai là di tích khảo cổ học Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

   Nghiên cứu so sánh: Địa điểm nghiên cứu là vùng đông bắc Thái Lan, vùng Quảng Tây và Quảng Đông Trung Quốc.

   Chuyên gia giảng dạy: các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc.

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793369
Số người đang online: 7