Thư mời viết bài hội thảo Quốc tế "Biển và Di sản văn hóa dưới nước ở Việt Nam và Đông Nam Á

Viện khảo cổ học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức buổi hội Thảo Quốc tế về chủ đề “ Biển và Di sản Văn hóa dưới nước ở Việt nam và Đông Nam Á”
 1. Mục đích
 • Giới thiệu các Di sản văn hóa dưới nước của các quốc gia
 • Đánh giá tiềm năng di sản văn hóa dưới nước và giá trị của những di sản văn hóa này
 • Tiếp cận về những phương pháp lý thuyết và thực hành về nghiên cứu và bảo tồn về các di sản văn hóa dưới nước
 • Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm quản lý di sản trong các quốc gia
 • Hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu trao đổi các ấn phẩm nghiên cứu và đào tạo cán bộ nghiên cứu
 • Đề xuất các giải hợp tác cùng phát triển trong tương lai thuộc lĩnh vực Khảo cổ học dưới nước.
 1. Nội dung
- Các phương pháp, lý thuyết và cách thức thực hiện mới phục vụ nghiên cứu các di sản văn hóa dưới nước đã được quốc tế thực hiện và đã đạt được những thành tựu nhất định và có thể áp dụng nghiên cứu ở Việt Nam.
- Kết quả nghiên cứu biển và di sản văn hóa dưới nước ở Việt Nam và quốc tế : những thành tựu và vướng mắc cần khắc phục.
- Hướng nghiên cứu biển và di sản văn hóa dưới nước ở Việt Nam (qua nghiên cứu so sánh với quốc tế và ý kiến tham góp của các nhà nghiên cứu).
- Quy hoạch về biển và di sản văn hóa dưới nước nhằm đóng góp ý kiến xây dựng hành lang pháp lý về lĩnh vực này.
 
 1. Thời gian : Từ ngày 29/11/2017 đến ngày 2/12 /2017
 2. Địa điểm : Thành phố Hải phòng - Việt Nam.
 3. Thời hạn đăng ký kết thúc:  Trước 17h ngày 15/8/2017
 4.  Báo cáo  tóm tắt ( ngôn ngữ Tiếng anh):  500từ
 5.  Địa chỉ liên lạc:
               1.  PGS.TS Nguyễn Giang Hải. Viện trưởng Viện Khảo cổ học
                 Email : nguyengianghai1958@gmail.com
                 SĐT :0913226371
              2. CN Nguyễn Thị Thanh Hiếu, phòng QLKH & HTQT
                  Email : thanhhieuqlkh.vkc@gmail.com
                  SĐT : 0984718181
 
 1. Tài chính : Ban tổ chức đài thọ ăn ở và tham quan.
                  Đại biểu tự chi trả vé máy bay đi về khi tham gia hội thảo.
 

Thư viện

​- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nxb: Giáo Dục Việt Nam - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 326 trang
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Trương Sỹ Hùng, Nguyễn Khắc Mai - Nxb: Hội Nhà văn – 2017 -Số trang: 414 trang - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: C.B.Maybon - Nxb: Thế Giới - Khổ sách: 14,5x 20,5 - Số trang: 257 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 224 trang
- Tác giả: Hoàng Thúy Quỳnh - Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Mã số: 62220317 - Học viện Khoa học xã hội
-Tác giả: Mai Thùy Linh - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Mã số: 60220317 - Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Liên
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 148 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 136 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1139642
Số người đang online: 3