THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Ngày 23/3/ 2022 Viện Khảo cổ học ra thông báo số 56 TB-KCH về tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/3/2022 đến 22/4/2022 .
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Viện Khảo cổ học, số 61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký, hình thức và hồ sơ dự tuyển xin xem file đính kèm.
Viện Khảo cổ học Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 1040tr
- Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24cm - Số trang: 439 tr
- Tác giả: Nguyễn Kim Măng, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Vân - Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội - Năm xuất bản: 2022 - Kích thước...
  Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 720
Nhà xuất bản: Thế giới, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 304
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 16 x 24cm  
Nhà xuất bản:  KHXH, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2022 Kích thước: Số trang: 534
Tác giả: KTS. Lê Văn Lân Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 483tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5859277
Số người đang online: 15