Vương triều Lý (1009 – 1226)

Cuốn sách Vương triều Lý (1009 – 1226) thuộc Dự án “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”do Nhà xuất bản Hà Hội tổ chức thực hiện. Trên cơ sở tiếp thu những kết quả đã đạt được của rất nhiều học giả đi trước, nhóm biên soạn do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên đã tiến hành sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu về tất cả các vấn đề liên quan đến vương triều Lý để đưa ra những nhận định khách quan, toàn diện hơn. Với phương pháp khoa học, cộng với sự tiếp thu tối đa những thành tựu lớn trong nghiên cứu về nhà Lý những năm gần đây, nhất là sau cuộc khai quật khảo cổ tại địa điểm 18 Hoàng Diệu.

Phần viết chính bao gồm 4 chương, trong đó chương thứ nhất dành viết riêng lề Lý Thái Tổ, từ nguồn gốc, dòng họ, quê hương, quá trình vận động thành lập vương triều, tổ chức triều đình, định đô Thăng Long cho đến những đánh giá về công lao, sự nghiệp của ông đối với vương triều và đất nước.

Chương thứ hai, tập trung nói về thời kỳ hưng thịnh của vương triều Lý với 5 đời vua: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, cùng với Lý Thái Tổ 20 năm đầu sáng nghiệp.

Chương thứ ba, dành viết riêng về 50 năm cuối của vương triều Lý (1176-1226) bao gồm 3 đời vua: Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng.

Chương bốn, đưa ra các nhận xét đánh giá về vương triều Lý trên các mặt tổ chức vương triều, củng cố thống nhất quốc gia, kháng chiến chống ngoại xâm, hoạt động ngoại giao, phát triển kinh tế.

Phần Phụ lục, cuốn sách tuyển chọn giới thiệu 30 bài báo viết về Vương triều Lý của các tác giả trong nước và quốc tế đã được đăng trong các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học.

 Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả quan tâm!

Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3467663
Số người đang online: 7