Vương triều Lý (1009 – 1226)

Cuốn sách Vương triều Lý (1009 – 1226) thuộc Dự án “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”do Nhà xuất bản Hà Hội tổ chức thực hiện. Trên cơ sở tiếp thu những kết quả đã đạt được của rất nhiều học giả đi trước, nhóm biên soạn do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên đã tiến hành sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu về tất cả các vấn đề liên quan đến vương triều Lý để đưa ra những nhận định khách quan, toàn diện hơn. Với phương pháp khoa học, cộng với sự tiếp thu tối đa những thành tựu lớn trong nghiên cứu về nhà Lý những năm gần đây, nhất là sau cuộc khai quật khảo cổ tại địa điểm 18 Hoàng Diệu.

Phần viết chính bao gồm 4 chương, trong đó chương thứ nhất dành viết riêng lề Lý Thái Tổ, từ nguồn gốc, dòng họ, quê hương, quá trình vận động thành lập vương triều, tổ chức triều đình, định đô Thăng Long cho đến những đánh giá về công lao, sự nghiệp của ông đối với vương triều và đất nước.

Chương thứ hai, tập trung nói về thời kỳ hưng thịnh của vương triều Lý với 5 đời vua: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, cùng với Lý Thái Tổ 20 năm đầu sáng nghiệp.

Chương thứ ba, dành viết riêng về 50 năm cuối của vương triều Lý (1176-1226) bao gồm 3 đời vua: Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng.

Chương bốn, đưa ra các nhận xét đánh giá về vương triều Lý trên các mặt tổ chức vương triều, củng cố thống nhất quốc gia, kháng chiến chống ngoại xâm, hoạt động ngoại giao, phát triển kinh tế.

Phần Phụ lục, cuốn sách tuyển chọn giới thiệu 30 bài báo viết về Vương triều Lý của các tác giả trong nước và quốc tế đã được đăng trong các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học.

 Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả quan tâm!

Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4147115
Số người đang online: 6