Vietnam Archaeology 13/2018

Contents  

Page

 
TỐNG TRUNG TÍN
 
2
Professor Phan Huy Lê and Archaeology  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH 14
New Archaeological discoveries and research in Việt Nam in 2017 - 2018

 

RYAN RABETT ET AT 25
Human adaptation to coastal evolution: late quaternary evidence from Southeast Asia (sundasia) - a report on the second year of the project  
TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN 53
The Giồng Lớn site (Bà Rịa - Vũng Tàu) and research on Óc Eo culture formation in the eastern coastal area of Southern Việt Nam  
ĐẶNG HỒNG SƠN, NGUYỄN VĂN ANH AND NGUYỄN MINH HÙNG 77
At the Luy Lâu site (Việt Nam)  
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN QUANG MIÊN AND PHẠM VĂN MẠNH  
Re-identification of locations and coordinates of Óc Eo culture sites by louis malleret   

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thế Giới - 2016 -  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thanh Niên - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 116 tr
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 263 tr
Tác giả: Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến Năm xuất bản: 2019 Số trang: 476
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang  
- Tác giả: Georges Maspero - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 447 tr
- Tác giả: UBND tỉnh Gia Lai - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 568 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4212757
Số người đang online: 9