Vietnam Archaeology 13/2018

Contents  

Page

 
TỐNG TRUNG TÍN
 
2
Professor Phan Huy Lê and Archaeology  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH 14
New Archaeological discoveries and research in Việt Nam in 2017 - 2018

 

RYAN RABETT ET AT 25
Human adaptation to coastal evolution: late quaternary evidence from Southeast Asia (sundasia) - a report on the second year of the project  
TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN 53
The Giồng Lớn site (Bà Rịa - Vũng Tàu) and research on Óc Eo culture formation in the eastern coastal area of Southern Việt Nam  
ĐẶNG HỒNG SƠN, NGUYỄN VĂN ANH AND NGUYỄN MINH HÙNG 77
At the Luy Lâu site (Việt Nam)  
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN QUANG MIÊN AND PHẠM VĂN MẠNH  
Re-identification of locations and coordinates of Óc Eo culture sites by louis malleret   

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4100720
Số người đang online: 4