Vietnam Archaeology 13/2018

Contents  

Page

 
TỐNG TRUNG TÍN
 
2
Professor Phan Huy Lê and Archaeology  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG THÚY QUỲNH 14
New Archaeological discoveries and research in Việt Nam in 2017 - 2018

 

RYAN RABETT ET AT 25
Human adaptation to coastal evolution: late quaternary evidence from Southeast Asia (sundasia) - a report on the second year of the project  
TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN 53
The Giồng Lớn site (Bà Rịa - Vũng Tàu) and research on Óc Eo culture formation in the eastern coastal area of Southern Việt Nam  
ĐẶNG HỒNG SƠN, NGUYỄN VĂN ANH AND NGUYỄN MINH HÙNG 77
At the Luy Lâu site (Việt Nam)  
NGUYỄN QUANG BẮC, NGUYỄN QUANG MIÊN AND PHẠM VĂN MẠNH  
Re-identification of locations and coordinates of Óc Eo culture sites by louis malleret   

Thông báo

Thư viện

Tác giả: Đỗ Thị Minh Đức - Nguyễn Viết Thịnh Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 332 Kích...
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 88 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt ISBN 9786045548240
Tác giả: Lưu Minh Trị Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang:  620tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Lưu Minh Trị Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 636tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 983 trang  
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 88 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 86 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt  
Tác giả: Phan Phương Thảo Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 1099tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 843tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5541466
Số người đang online: 19