Văn Tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX)

Văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ cổ là một trong những tư liệu quan trọng để minh chứng cho một nền văn hóa nhất định. Thông qua văn tự Hán nôm, chúng ta còn biết về lịch sử các làng nghề, lịch sử một số lĩnh vực như: thương mại, ngoại giao …
Cuốn sách Văn Tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX) được hình thành trên cơ sở luận án tiến sĩ của TS. Nguyễn Văn Chiến là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nhận diện các giá trị tiềm ẩn của văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về lịch sử, văn hóa, văn học … thể hiện qua cổ vật, phân biệt mức độ thật, giả của đồ gốm, sứ cổ thông qua hệ thống văn tự …

Nội dung cuốn sách còn góp phần giáo dục văn hóa địa phương và phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy những giá trị của văn tự Hán Nôm trong thời đại mới, làm phong phú thêm nguồn tư liệu trong cùng lĩnh vực. Gồm 4 chương: 1/ Tình hình nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX); 2/ Những đặc trưng về hình thức của văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam; 3/Những đặc trưng về nội dung của văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ  Việt Nam; 4/ Một số vấn đề tác giả, tác phẩm và thể thơ thần trí trên đồ gốm, sứ Việt Nam.

 Xin trân trọng giới thiệu đến những độc giả quan tâm!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4147366
Số người đang online: 5