Văn sách thi đình Thăng Long - Hà Nội (tập 2)

Văn sách thi đình Thăng Long - Hà Nội là một đầu sách thuộc mảng sách Tư liệu tổng hợp trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến được xuất bản vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010).
Cuốn sách tuyển dịch 24 văn bài của các sĩ tử Thăng Long - Hà Nội từ thời Lê sơ qua thời Mạc, thời Lê Trung Hưng tới thời Nguyễn.
Tập 2 này giới thiệu từ bài số 8 đến bài số 24:

Bài số 8 và 9: Khoa thi Tiến sĩ năm Minh Mệnh thứ ba (1822)
Bài số 10 và 11: Khoa thi Tiến sĩ năm Minh Mệnh thứ bảy (1826)
Bài số 12: Khoa thi Tiến sĩ năm Minh Mệnh thứ mười (1829)
Bài số 13: Khoa thi Tiến sĩ năm Thiệu Trị thứ nhất (1841)
Bài số 14: Khoa thi Tiến sĩ năm Thiệu Trị thứ hai (1842)
Bài số 15 Khoa thi Tiến sĩ năm Thiệu Trị thứ tư (1844)
Bài số 16: Khoa thi Tiến sĩ năm Tự Đức thứ tư (1851).
Bài số 17: Khoa thi Tiến sĩ năm Tự Đức thứ mười tám (1865)
Bài số 18: Khoa thi Tiến sĩ năm Tự Đức thứ hai mươi mốt (1868).
Bài số 19: Khoa thi Tiến sĩ năm Tự Đức thứ Hai mươi bốn (1871)
Bài số 20: Khoa thi Tiến sĩ năm Tự Đức thứ ba mươi ba (1880)
Bài số 21: Khoa thi Tiến sĩ năm Tự Đức thứ ba mươi ba (1880)
Bài số 22. Khoa thi Tiến sĩ năm Thành Thái thứ nhất (1889)
Bài số 23 và 24 Khoa thi Tiến sĩ năm Thành Thái thứ tư (1892)
  
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3461951
Số người đang online: 9