VĂN KHẮC HÁN NÔM THỜI MẠC

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân
- Nxb: Khoa học xã hội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 855 trang
Nội dung cuốn sách:
Nhà Mạc thay thế nhà Lê, lên ngôi từ năm 1527 và bị nhà Lê giành lại quyền thống trị vào năm 1592. Sau đó, nhà Mạc phải lánh nạn lên Cao Bằng, tồn tại đến năm 1677 thì chấm dứt hoàn toàn. Nói đến thời Mạc là nói đến thời kỳ nhà Mạc tồn tại với tư cách là một vương triều (1527 – 1592). Nói đến văn khắc Hán Nôm thời Mạc là nói đến những văn bia và minh chuông mang niên hiệu nhà Mạc ở thời kỳ nhà Mạc trị vì. Thời kỳ này chỉ ngót một thế kỷ. Tuy rất ngắn so với lịch sử, song đây cũng là một thời kỳ không kém quan trọng trong lịch trính của các triều đại phong kiến Việt Nam.
Tư liệu văn khắc Hán Nôm xưa nay luôn được xem là nguồn sử liệu đích thực. Văn khắc Hán Nôm thời Mạc hiện còn hoàn toàn là những bài văn viết bằng chữ Hán, đôi chỗ xen chữ Nôm khắc trên bia đá, chuông đồng gắn với các di tích trong dân gian.
van_khac_han_nom_2.jpg
 
Tác giả đã sưu tập và giới thiệu văn khắc Hán Nôm thời Mạc vào năm 1996, gồm 147 văn bia và 1 minh chuông. Tư liệu này có giá trị tham khảo quan trọng đối với hầu hết các công trình nghiên cứu về thời Mạc trong những năm gần đây. Sau đó, các tác giả đã sưu tập và bổ sung những bài văn khắc Hán Nôm thời Mạc khác hiện còn ở địa phương. Cụ thể như, đến năm 2010, các tác giả đã sưu tập tổng cộng 162 văn bia, 3 minh chuông, 3 minh văn trên đồ gốm. Trong lần giới thiệu này, tác giả đã chỉnh lý những phần còn sai sót trong lần xuất bản trước, bổ sung phần chữ Hán và giới thiệu thêm 17 bài văn bia mới phát hiện. Bao gồm 182 văn bản, trong đó có 179 văn bia, 3 minh chuông, cùng một số minh văn trên đồ gốm và tài liệu địa chí, địa bạ, sắc phong, kim sách thời Mạc mới phát hiện, cũng như một số hình ảnh minh họa thác bản văn bia thời Mạc và ảnh tượng thờ thời Mạc.
Cuốn sách là kết quả của đề tài cấp Bộ 2013-2014 của tác giả Đinh Khắc Thuân với tên đề tài là: Di sản Hán Nôm thời Mạc.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Nxb: Khoa học xã hội - 2018 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 718 trang
- Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Chủ biên) - Nxb: Hồng Đức - 2018 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 303 trang
- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác. - Nxb: Hồng Đức - 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 255 trang
- Tác giả: Phạm Hy Tùng - Nxb: Văn hóa Sài Gòn – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 384 trang
- Tác giả: Lê Trí Dũng - Nxb: Đồng Nai – 2011 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 118 trang
- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy - Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nxb: Thanh Hóa – 2009 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số...
- Tác giả: Nguyễn Anh Huy - Nxb: Hà Nội – 2013 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 509 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1646336
Số người đang online: 1