Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu (1924-2014)

 

Văn hóa Đông Sơn được phát hiện năm 1924, đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét nhất trong ngành Khảo cổ học - Bảo tàng học Việt Nam. 90 năm qua (1924-2014), văn hóa Đông Sơn đã được nhiều nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế thuộc nhiều thế hệ quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu. Nhiều công trình nghiên cứu đã mang lại những nhận thức mới giúp chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn về nền văn hóa nổi tiếng này.
 
Thế kỷ trước, ngay khi phát hiện ra di tích Đông Sơn, thuật ngữ “Văn hóa Đông Sơn” đưa ra và được thừa nhận, các học giả phương tây đã tập trung nghiên cứu về di vật, di tích văn hóa Đông Sơn.
 
Quá trình phát hiện và nghiên cứu văn hóa Đông Sơn, trên nhiều phương diện có ý nghĩa mở đầu chặng đường dài tìm về dân tộc, quốc gia, nhà nước Việt Nam. Sử học nói chung và Khảo cổ học, Bảo tàng học nói riêng đã có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu văn hóa Đông Sơn

Thành tựu quan trọng của khảo cổ học Việt Nam suốt 90 năm qua là đã khai quật, nghiên cứu và khẳng định những giá trị, đóng góp của văn hóa Đông Sơn trong dòng chảy của các nền văn hóa ở Việt Nam và ảnh hưởng, giao thoa sâu rộng đến vùng Nam Trung Hoa và Đông Nam Á. Các giai đoạn phát triển cùng với các loại hình địa phương của văn hóa Đông Sơn cũng được nhận thức từ việc nghiên cứu tính thống nhất và đa dạng của một nền văn hóa. Nghiên cứu văn minh Đông Sơn trong thời kỳ dựng nước khẳng định vị trí nền tàng của văn minh Đông Sơn trong việc tạo dựng quốc gia - dân tộc.


Hội thảo khoa học Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, nhận thức và phát huy sâu sắc hơn về văn hóa Đông Sơn.

Cuốn sách là kỷ yếu của hội thảo, tập hợp nhiều bài viết đề cập đến văn hóa Đông Sơn với những hướng tiếp cận mới, tư liệu mới, nhận thức mới của các nhà khoa học.

Xin trân trọng giới thiệu đến đông đảo các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm!
 
Ngô Thị Nhung
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4147200
Số người đang online: 6