Văn hóa Chăm nghiên cứu và phê bình

- Tác giả: Sakaya
- Nxb: Phụ nữ
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 626tr
 
Nội dung cuốn sách:
Người Chăm là một trong các cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ đã sáng tạo ra nền văn hóa mang nhiều bản sắc riêng thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn tự, kiến trúc, điêu khắc, kinh tế, văn hóa, xã hội ... Chính vì vậy, văn hóa chăm được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm.

Hiện nay với số dân khoảng 132.873 người, họ sinh sống chủ yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh ...Ngoài một chuỗi dài di tích đền tháp nổi bật ở miền Trung, người Chăm vẫn còn lưu giữ một số phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, văn chương .... giàu bản sắc riêng. Cuốn sách tập trung vào nghiên cứu mới và phê bình một số công trình nghiên cứu trước đây. Gồm 8 phần theo các chủ đề khác nhau liên quan đến người Chăm như: 1. Di tích - Lịch sử; 2. Văn hóa - xã hội; 3/ Tôn giáo; 4/ Lễ hội; 5/ Văn chương; 6/ Ngôn ngữ; 7/ Nghệ thuật biểu diễn truyền thống; 8/ Thi phẩm Paoh Catuai - Những bài học cần suy nghĩ.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Phụ nữ -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 626tr
- Tác giả: Lê Xuân Diệm, Vũ Kim Lộc - Nxb: Văn hóa dân tộc -  Khổ sách: 19 x 26cm - Số trang: 154tr
- Tác giả: Clio Whit Taker, Dịch: Trần Văn Huân - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 126tr - Năm xuất bản: 2002
- Tác giả: Hồ Xuân Em và Hồ Anh Tuấn - Nxb: Đà Nẵng -  Khổ sách: 22 x 30cm - Số trang: 199tr - Năm xuất bản: 1999
- Tác giả: Brian M.fagan - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 296tr - Năm xuất bản: 2003
- Tác giả: Rossemarie burgh Richard cowendish. Dịch: Phong Đảo - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 239tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh - Nxb: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 260tr - Năm xuất bản: 2004

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2590430
Số người đang online: 10