Văn hiến Thăng Long – Tập 1

- Tác giả: Vũ Khiêu
- Nxb: Hà Nội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 815 tr

 
Đây không phải là bộ sách lịch sử mà là bộ sách bàn về sự vận động của Văn hiến Thăng Long qua các thời kỳ. Mỗi thời kỳ trước hết đều xuất phát từ những đặc trưng của văn hiến và tác động qua lại giữa các đặc trưng ấy với diễn biến của lịch sử như thế nào ? Mỗi sự kiện lịch sử đưa vào quyển sách chỉ tồn tại khi nó gắn bó với sự phát triển của văn hiến.

Mỗi thời kỳ lịch sử phải nói lên được sự vận động của bốn đặc điểm chủ yếu của Văn hiến Thăng Long. Nhân tố thứ nhất là tình thương, nhân tố thứ hai là trí tuệ, nhân tố thứ ba là anh hùng, nhân tố thứ tư là hòa bình và hữu nghị.

Bộ sách Văn hiến Thăng Long chính là bộ sách trình bày sự vận động của bốn nhân tố nói trên trong lịch sử dân tộc. Thực hiện được cả 4 yếu tố đó thì thành công, bỏ đi một vài yếu tố không tránh khỏi sự suy yếu.

Nội dung gồm 3 phần: 1/ Văn hiến Thăng Long – định nghĩa và nội dung; 2/ Văn hiến Thăng Long qua thời kỳ văn lang – âu lạc và dưới thời bắc thuộc; 3/ Văn hiến Thăng Long qua 8 thế kỷ (1010 – 1802) tại thủ đô mang tên Thăng Long.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr
- Tác giả: Phan Ngọc Khuê - Nxb: Hà Nội – 2015 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 571 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 815 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 807 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 775 tr
- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Bằng Việt (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 367 tr
- Tác giả: Nguyễn Hải Kế (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 647 tr
- Tác giả: Trần Việt Ngữ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 876 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1355421
Số người đang online: 1