Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16x24cm
Số trang: 437
Chuyên khảo "Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam" là công trình của Nguyễn Văn Kim được xuất bản dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học trọng điểm, Đại học Quốc gia Hà Nội.                
Trên cơ s
ở làm rõ vai trò, vị thế của thương cảng Vân Đồn, cuốn sách tập trung phân tích vai trò của chính quyền các cấp (trung ương, địa phương) trong nhận thức về vị trí và nguồn lợi biển, làm rõ các mối quan hệ quốc tế, xác lập bang giao trên biển cũng như tư duy và phương thức bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Cụ thể, chuyên khảo góp phần làm sáng tỏ chính sách của các triều đại từ Lý, Trần, lê sơ đến Mạc, Lê- Trịnh và cả triều đại Nguyễn với vùng biển đảo Đông Bắc nói chung, thương cảng Vân Đồn nói riêng. Việc thực hiện công trình nghiên cứu cũng trở nên có ý nghĩa khi Việt Nam đã và đang thực hiện hợp tác quốc tế, đẩy mạnh mối giao lưu với các quốc gia Đông Á đồng thời thực hiện kế hoạch xây dựng vùng biển đảo Đông Bắc thành một vùng kinh tế trọng điểm, hướng tới xây dựng Vân Đồn thành một "Đặc khu kinh tế", "Trung tâm luân chuyển hàng hóa" giữa hai khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á.  
Công trình không chỉ cố gắng làm rõ quá trình hình thành, phát triển của thương cảng mà còn cố gắng đạt đến những nhận thức toàn diện, hệ thống về truyền thống khai thác biển, tư duy hướng biển của người Việt trước đây cũng như hiện nay qua trường hợp Vân Đồn - Quảng Ninh. Bên cạnh đó, cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ quá trình đấu tranh, xác lập chủ quyền trên biển cũng như chính sách của các triều đại quân chủ trong việc tổ chức hoạt động kinh tế đối ngoại, xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, không gian văn hóa gắn với việc bảo vệ chủ quyền, an ninh đất nước.

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3462644
Số người đang online: 6