Văn bia chữ Hán Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Trần

Tác giả: Đinh Khắc Thuân
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước: 24 cm
Số trang: 703
 
Cuốn sách tập trung khảo sát và nghiên cứu một số chuyên đề chuyên sâu về văn bia Hán Nôm Việt Nam từ Bắc thuộc đến đời Trần. Đồng thời giới thiệu nội dung văn bia, minh chuông, được dịch chú và giải thích từ ngữ, điển cố. Đây có thể xem là một chuyên khảo về văn bia Hán Nôm Việt Nam từ Bắc thuộc đến đời Trần, góp phần nghiên cứu văn bản văn bia nói riêng, văn bản Hán Nôm nói chung. 
Ngoài ra, cuốn sách bước đầu đánh giá ý nghĩa, giá trị văn bia Hán Nôm giai đoạn này, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện, cũng như giúp tư vấn chính sách trong việc tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn bia Hán Nôm tiêu biểu. 
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6875442
Số người đang online: 4