Văn bia chữ Hán Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Trần

Tác giả: Đinh Khắc Thuân
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước: 24 cm
Số trang: 703
 
Cuốn sách tập trung khảo sát và nghiên cứu một số chuyên đề chuyên sâu về văn bia Hán Nôm Việt Nam từ Bắc thuộc đến đời Trần. Đồng thời giới thiệu nội dung văn bia, minh chuông, được dịch chú và giải thích từ ngữ, điển cố. Đây có thể xem là một chuyên khảo về văn bia Hán Nôm Việt Nam từ Bắc thuộc đến đời Trần, góp phần nghiên cứu văn bản văn bia nói riêng, văn bản Hán Nôm nói chung. 
Ngoài ra, cuốn sách bước đầu đánh giá ý nghĩa, giá trị văn bia Hán Nôm giai đoạn này, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện, cũng như giúp tư vấn chính sách trong việc tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn bia Hán Nôm tiêu biểu. 
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Nhà xb: Khoa học xã hội - 2023 - Số trang: 1182tr - Khổ: 19x27  
- Tác giả: Viện Sử học - Địa chỉ liên hệ: 38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Năm xuất bản: 2023 - Số trang: 270
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ - Nhà xb: Thông tin & Truyền thông - Năm xb: 2018 - Số trang: 524tr - Hình thức bìa: mềm
- Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội - Năm xuất bản :2021 - Tác giả :GS.TS. Ngô Đức Thịnh - Loại bìa :Bìa mềm  - Số trang :336tr
- Tác giả: Ngụy Khắc Đản, dịch: Cao Việt Anh - Năm xb: 2019 - Nhà xuất bản: Đại học sư phạm - Số trang: 451tr - Khổ: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển văn hóa Hùng Vương - Năm xb: 2023 - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - Số...
Tác giả: Paul Giran Dịch giả: Nguyễn Tiến Văn Nhà xuất bản: Hội nhà văn Số trang: 264 Kích thước: 14x20.5 cm
- Tác giả: Lê Thị Khánh Ly - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2023 - Số trang: 311tr - Khổ: 16 x 24 cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7823412
Số người đang online: 18