Vai trò của luật tục ê đê đối với sự phát triển bền vững tộc người

- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ
- Nxb: Sân Khấu - 2019
-  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
- Số trang: 231 tr
Luật tục ê đê được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Về mặt hình thức, nó được thể hiện bằng lối nói vần, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, hình tượng.
Người Ê đê  sinh sống chủ yếu ở Đắc Lắk. Trong xã hội đương đại, nhất là thời gian gần đây, do tác động của nhiều yếu tố môi trường, kinh tế, hỗn cư, tôn giáo, văn hóa từ bên ngoài v.v.. đã làm cho các thành tố văn hóa, trong đó có luật tục bị mai một, biến đổi, ảnh hưởng đến sự phát triển của tộc người.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về tộc người Ê đê: khái quát điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân cư, khí hậu, đời sống, tập quán, trang phục, gia đình, dòng họ, văn hóa ứng xử v.v..
Chương 2: Luật tục Ê đê trong đời sống xã hội: Vai trò của luật tục, nội dung, tình hình sử dụng, nhân tố tác động v.v..
Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị của luật tục Ê đê tại Đắk Lắk trong xã hội hiện đại.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

Tác giả: Phan Phương Thảo Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 1099tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 843tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Trần Đức Anh Sơn Nhà xuất bản: Dân trí- 2018 Tổng số trang: 133tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm
Tác giả: Will Durant, Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: Hồng Đức - 2018 Tổng số trang: 403tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lý Mạnh Thắng - Cơ quan xb: Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang - Nxb: Thế Giới-2021 - Số trang: 177.tr -...
- Tác giả: TS. Thượng tọa Thích Tâm Đức - Người dịch: Thích Phước Như - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2022 - Số trang: 226 tr - Khổ: 17 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2021 Tổng số trang: 545tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Phạm Xuân Nam Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân - 2018 Tổng số trang: 250tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm
Tác giả: Phạm Xuân Nam Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân - 2018 Tổng số trang: 220tr Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5296840
Số người đang online: 16