Vai trò của luật tục ê đê đối với sự phát triển bền vững tộc người

- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ
- Nxb: Sân Khấu - 2019
-  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
- Số trang: 231 tr
Luật tục ê đê được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Về mặt hình thức, nó được thể hiện bằng lối nói vần, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, hình tượng.
Người Ê đê  sinh sống chủ yếu ở Đắc Lắk. Trong xã hội đương đại, nhất là thời gian gần đây, do tác động của nhiều yếu tố môi trường, kinh tế, hỗn cư, tôn giáo, văn hóa từ bên ngoài v.v.. đã làm cho các thành tố văn hóa, trong đó có luật tục bị mai một, biến đổi, ảnh hưởng đến sự phát triển của tộc người.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về tộc người Ê đê: khái quát điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân cư, khí hậu, đời sống, tập quán, trang phục, gia đình, dòng họ, văn hóa ứng xử v.v..
Chương 2: Luật tục Ê đê trong đời sống xã hội: Vai trò của luật tục, nội dung, tình hình sử dụng, nhân tố tác động v.v..
Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị của luật tục Ê đê tại Đắk Lắk trong xã hội hiện đại.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4100643
Số người đang online: 9