Tuyển tập tư liệu phương tây trước năm 1945

Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ
Nhà xuất bảnHà Nội - 2019
Tổng số trang: 843tr
Kích thước: 16 x 24cm
Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần: 1/ Thăng Long - Hà Nội trước năm 1884; 2/ Hà Nội sau năm 1884.
Đây là một Tuyển tập các công trình dịch thuật, có sự chọn lọc kỹ lưỡng, chú ý đến những tiêu chí tiêu biểu và tính chất cân đối. Những công trình có dữ lượng thông tin đậm đặc, cốt lõi, được ưu tiên chọn lọc. Đồng thời nhóm biên dịch cũng chú ý tới việc cân đối trong thời gian, cân đối trong không gian và cân đối giữa các lĩnh vực. Tuyển tập Tư liệu phương Tây trước 1945 phản ánh lịch sử nhưng không sa đà vào những sự kiện chính trị, mà tập trung vào những thiết chế chính trị và các mặt đời sống kinh tế - xã hội, văn hóaTính thực chứng của văn bản, nguồn gốc xuất xứ, tác giả, nơi xuất bản được xác định rõ sẽ là những tư liệu được ưu tiên lựa chọn. Về mặt văn bản đáng tin cậy nhất của tư liệu có lẽ là những tài liệu gốc, “first-hand” của những tác giả đương thời, có thẩm quyền hoặc uy tín. Nhóm biên soạn đã loại bỏ những tư liệu không hội đủ những tiêu chí nói trên. Trong quá trình biên soạn, việc khảo chứng, thẩm định và đánh giá về nội dung, quan điểm của tư liệu được chủ biên chú trọng đầu tư. Nhóm biên soạn đã cố gắng thẩm định về tính chân thực của những tư liệu được chọn dịch, bằng cách đối chiếu qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Về phần giá trị và quan điểm tư tưởng, chủ biên có nhận định, phê bình, đánh giá chung về mặt khoa học của tư liệu trong phần Tổng luận, nhưng không đi sâu vào chi tiết của những tư liệu, nhất là không “biên tập” lại, thêm bớt sửa chữa câu chữ của nguyên bản để bảo đảm tính trung thực lịch sử.
Trong cuốn Tuyển tập tư liệu phương Tây trước năm 1945, các tác giả của những tư liệu phương Tây này tuyệt đại đa số là người Pháp, quốc gia từng có nhiều duyên nợ lịch sử với Việt Nam. Ở đây, có một chi tiết thú vị mang tính nghịch lý. Những tác giả trước thời Pháp thuộc, không dính líu gì đến công cuộc chinh phục, “khai hóa” thực dân, thường có những nhận xét khen, chê mang tính khách quan hơn về xã hội và chế độ chính trị Việt Nam truyền thống, thì lại không phải là những nhà nghiên cứu chuyên môn, có một vốn tri thức khoa học phong phú và vững chắc về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Ngược lại, những quan chức chính trị trong bộ máy cầm quyền thực dân Pháp thời cận đại, nếu được trang bị một khối lượng khá đủ thông tin dữ liệu chính xác đa diện về đất nước và con người Việt Nam, thì lại thường bị mắc míu vào hệ ý thức thực dân và tư tưởng của “chủ nghĩa khai hóa”, nhiều khi mang những quan điểm thiên vị, ít khách quan, ca tụng hoặc bào chữa cho chế độ thuộc địa. 
Trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 1040tr
- Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24cm - Số trang: 439 tr
- Tác giả: Nguyễn Kim Măng, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Vân - Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội - Năm xuất bản: 2022 - Kích thước...
  Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 720
Nhà xuất bản: Thế giới, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 304
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 16 x 24cm  
Nhà xuất bản:  KHXH, MaiHaBooks Năm xuất bản: 2022 Kích thước: Số trang: 534
Tác giả: KTS. Lê Văn Lân Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 483tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5859368
Số người đang online: 15