Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến (Tác giả - tác phẩm)

- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên)
- Nxb: Hà Nội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 279 tr

 
Nội dung : Sau hơn 5 năm thực hiện Dự án “Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện đã thành công và có kết quả.

Việc biên soạn cuốn Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến – Tác giả - tác phẩm nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và giá trị của Tủ sách; tôn vinh các tác giả tham gia thực hiện các đề tài trong Tủ sách; Tuyên truyền, quảng bá về các giá trị về nhiều mặt của Tủ sách; Xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức nghiên cứu. Cuốn sách cung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Với các thông tin chi tiết và cụ thể về 96 bộ sách – 96 công trình trên các mặt địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội, văn học nghệ thuật, tư liệu tổng hợp trong tủ sách, cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về Tủ sách, cơ cấu đề tài các mảng sách cũng như các tác giả, nhóm biên soạn thực hiện công trình.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Hồ Xuân Em và Hồ Anh Tuấn - Nxb: Đà Nẵng -  Khổ sách: 22 x 30cm - Số trang: 199tr - Năm xuất bản: 1999
- Tác giả: Brian M.fagan - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 296tr - Năm xuất bản: 2003
- Tác giả: Rossemarie burgh Richard cowendish. Dịch: Phong Đảo - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 239tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh - Nxb: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 260tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Nguyễn Đình Chiến - Nxb: Thanh Niên -  Khổ sách: 24 x26cm - Số trang: 185tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Viện phát triển bền vững vùng) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 334tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: TS. Đào Hoàng Tuấn, TS. Trần Thị Tuyết - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 286tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2388752
Số người đang online: 11