Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến (Tác giả - tác phẩm)

- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên)
- Nxb: Hà Nội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 279 tr

 
Nội dung : Sau hơn 5 năm thực hiện Dự án “Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện đã thành công và có kết quả.

Việc biên soạn cuốn Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến – Tác giả - tác phẩm nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và giá trị của Tủ sách; tôn vinh các tác giả tham gia thực hiện các đề tài trong Tủ sách; Tuyên truyền, quảng bá về các giá trị về nhiều mặt của Tủ sách; Xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức nghiên cứu. Cuốn sách cung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Với các thông tin chi tiết và cụ thể về 96 bộ sách – 96 công trình trên các mặt địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội, văn học nghệ thuật, tư liệu tổng hợp trong tủ sách, cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về Tủ sách, cơ cấu đề tài các mảng sách cũng như các tác giả, nhóm biên soạn thực hiện công trình.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 815 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 807 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 775 tr
- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Bằng Việt (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 367 tr
- Tác giả: Nguyễn Hải Kế (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 647 tr
- Tác giả: Trần Việt Ngữ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 876 tr
- Tác giả: Lê Đình Phụng - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 635 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác

28 Tháng 5 2018 15:32
28 Tháng 5 2018 15:28
28 Tháng 5 2018 15:25
28 Tháng 5 2018 15:19
28 Tháng 5 2018 15:15
28 Tháng 5 2018 15:11

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1329362
Số người đang online: 1