Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến (Tác giả - tác phẩm)

- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên)
- Nxb: Hà Nội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 279 tr

 
Nội dung : Sau hơn 5 năm thực hiện Dự án “Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện đã thành công và có kết quả.

Việc biên soạn cuốn Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến – Tác giả - tác phẩm nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và giá trị của Tủ sách; tôn vinh các tác giả tham gia thực hiện các đề tài trong Tủ sách; Tuyên truyền, quảng bá về các giá trị về nhiều mặt của Tủ sách; Xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức nghiên cứu. Cuốn sách cung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Với các thông tin chi tiết và cụ thể về 96 bộ sách – 96 công trình trên các mặt địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội, văn học nghệ thuật, tư liệu tổng hợp trong tủ sách, cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về Tủ sách, cơ cấu đề tài các mảng sách cũng như các tác giả, nhóm biên soạn thực hiện công trình.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Nxb: Khoa học xã hội - 2018 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 718 trang
- Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Chủ biên) - Nxb: Hồng Đức - 2018 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 303 trang
- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác. - Nxb: Hồng Đức - 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 255 trang
- Tác giả: Phạm Hy Tùng - Nxb: Văn hóa Sài Gòn – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 384 trang
- Tác giả: Lê Trí Dũng - Nxb: Đồng Nai – 2011 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 118 trang
- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy - Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nxb: Thanh Hóa – 2009 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số...
- Tác giả: Nguyễn Anh Huy - Nxb: Hà Nội – 2013 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 509 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1651394
Số người đang online: 7