Truyền thuyết vương triều Lý

Cuốn sách Truyền thuyết vương triều Lý của tác giả Nguyễn Xuân Cần - Anh Vũ (thành viên của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam), thuộc dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam đã được Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn I (2008 - 2012), xuất bản 100 công trình, tác phẩm văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc, giai đoạn II (2013 - 2017) Dự án sẽ tiếp tục công bố thêm 1.500 công trình nữa.
 

Cuốn sách giới thiệu rất nhiều truyền thuyết, câu chuyện của triều Lý như: truyền thuyết Bên Dòng Ngự Câu, truyền thuyết Chiến Tuyến Như Nguyệt, Thánh Tam Giang, truyện vợ chàng Phó Rèn, Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu, Bà Tấm Ỷ Lan, thầy đồ Lý Công Ẩn … Tác giả bài viết đã dựa hẳn vào khoảng thời gian của một triều đại nhất định để giúp người đọc, người nghiên cứu hình dung ra được diện mạo văn hóa dân gian của một giai đoạn lịch sử.
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3467718
Số người đang online: 11