Truyện kể dân gian Hà Nội

Cuốn sách Truyện kể dân gian Hà Nội của tác giả Võ Quang Trọng (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2010, 878 trang. Thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do nhóm Võ Quang Trọng, Nguyễn Thúy Loan, Lê Việt Liên tuyển chọn và biên soạn. Đây là công trình tập hợp khá đầy đủ những truyện kể dân gian Hà Nội đã được sưu tầm từ trước tới nay, kể cả nguồn tài liệu Hán Nôm có ghi chép truyện dân gian.Nội dung các thể loại truyện dân gian được sưu tập bao gồm truyền thuyết, cổ tích, giai thoại, truyện cười, là bốn thể loại kể dân gian văn xuôi cơ bản của cả nước nói chung, của Hà Nội nói riêng.
Hà Nội vốn là nơi tụ cư của dân tứ xứ mà dân gian thời Lê vẫn quen gọi là dân “tứ chiếng” (trại “tứ chính trấn”) khi tụ cư về đất kinh kỳ họ đã mang theo hành trang của mình cả những truyện dân gian của vùng quê gốc và lâu dần những nguồn truyện này cũng trở nên phổ biến trong cư dân Hà Nội.  Sách giới thiệu một số truyện như Truyện sông Tô Lịch, Truyện thần chính khí Long Đỗ … của thể loại truyền thuyết, các truyện Hà Ô Lôi, Nàng Túy Tiêu, Chiếc giày thơm, Món nợ tình ở Thanh trì, Chàng tứ Uyên, nàng ca kỹ họ Nguyễn … của thể loại cổ tích, các truyện Trạng Lợn, Trạng Quỳnh, Ba Giai-Tú Xuất … của thể loại truyện cười.
So với các tập truyện dân gian về Hà Nội đã công bố trước đây, thì nhóm tác giả tuyển chọn lần này đã sưu tập được những truyện kể dân gian làm nổi bật bản sắc địa phương của Thăng Long - Hà Nội, không những thế về số lượng thì đây là tập truyện có dung lượng lớn và phong phú gấp bội so với các tập truyện dân gian Hà Nội đã xuất bản.
 
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830510
Số người đang online: 8