Trang trí trong Mỹ Thuật truyền thống của người Việt

- Tác giả: Trần Lâm Biền
- Nxb: Hà Nội - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 201 tr
- Hình thức bìa: mềm

Nghiên cứu về “hoa văn Việt Nam” cũng là tìm về một mạch nguồn bản sắc văn hóa Việt Nam, qua đó phản ánh được tính chất xuyên suốt, đa dạng trong thống nhất của lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Cội nguồn của hoa văn Việt Nam bắt nguồn từ thời tiền sử và sơ sử, cách đây hàng chục ngàn năm với sự có mặt của những nét vẽ người xưa trên đồ gốm cổ.
Với nền văn hóa Đông Sơn người Việt khẳng định mình bằng các quốc gia sơ khai Văn Lang, Âu Lạc, được biểu hiện qua di sản văn hóa vật thể bằng trống đồng và nền nông nghiệp trồng lúa nước, thời này hoa văn trang trí lại được tập trung chủ yếu vào đồ đồng.
Mười thế kỷ Bắc thuộc, hoa văn Việt tiếp thu có chọn lọc nhiều yếu tố Hán.
Từ thời Đông Sơn đến các triều đại quân chủ chuyên chế ở nước ta, thì sự nối mạch hoa văn lại càng rõ rệt: Từ hoa văn mặt trời trên trống đồng Ngọc Lũ đến mặt trời trên trán bia, từ hình giao long trên hộ tâm phiến mà nhiều người cho là một loại rồng sơ khởi cho đến con rồng thật sự trong tạo hình sau này. Các hình tượng chim, voi, trâu, hươu v.v... trang trí trên đình, chùa phải chăng cũng bắt nguồn từ các động vật như vậy trên trống đồng Đông Sơn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần:
- Phần 1: Giai đoạn Tiền sử và sơ sử bao gồm 2 chương: 1/ Hoa văn gốm tiền sử, 2/ Hoa văn thời Đông Sơn (đồ đồng)
- Phần 2: Giai đoạn Tự chủ gồm 2 chương: 1/ Biểu tượng về lực lượng tự nhiên và triết học; 2/ Hình tượng linh vật trong di tích cổ truyền Việt; 3/ Hình tượng cây cỏ; 4/ Hình tượng con người.
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Lê Thành Nam - Sần Cháng - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 425 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4049718
Số người đang online: 2