Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Ở nước ta, có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người Kinh chiếm số đông hơn cả, ở đồng bằng và đô thị, còn 53 dân tộc ít người khác còn lại, phần lớn sinh sống ở miền núi, mỗi dân tộc có một bộ trang phục truyền thống riêng, 54 dân tộc với 54 bộ trang phục với dáng vẻ, màu sắc, chất liệu khác nhau tạo nên nét độc đáo, đa dạng của dân tộc Việt Nam.
 

Cuốn sách với 15 chương, là tập hợp các trang phục của tất cả các dân tộc, trải qua các thời đại từ thời dựng nước đến thời phong kiến, thời thuộc Pháp, từ năm 1945 cho đến nay. Tác giả chia ra các nhóm dân tộc chính như: ở chương 2 thì nói về trang phục của dân tộc Kinh bao gồm trang phục của người Kinh Bắc, của người Huế (Kinh ở Trung Bộ) và của người Kinh ở Nam Bộ; chương 3 với trang phục của dân tộc Mường ở cả nam giới và nữ giới; chương 4 là trang phục của dân tộc Tày - Nùng; chương 5 với trang phục của dân tộc Thái; chương 6 là trang phục của dân tộc Dao; chương 7 là trang phục của dân tộc Mông; chương 8 là trang phục của dân tộc Tạng - Miến bao gồm dân tộc Hà Nhì, Lô Lô, Phù Lá, Là Hủ, Cống, Si La; chương 9 là trang phục của nhóm dân tộc ở miền núi phía Bắc; chương 10 trang phục của nhóm dân tộc ở Tây Nguyên; chương 11 là trang phục của dân tộc Chăm; chương 12 trang phục của dân tộc Khơ me ở Nam Bộ; chương 13 là trang phục của dân tộc Hoa.
Nội dung cuốn sách đã đi sâu tìm hiểu diện mạo và những nét tiêu biểu của trang phục của từng vùng, từng nhóm dân tộc, thậm chí là những dân tộc cụ thể.
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3467735
Số người đang online: 6