Tín ngưỡng Then cháy ở Lào Cai

- Tác giả: Lê Thành Nam - Sần Cháng
- Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019
-  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
- Số trang: 425 tr

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương: 1/ Khái quát về người Giáy ở Lào Cai: Tên gọi, dân số, lịch sử tộc người, đặc điểm kinh tế xã hội, tín ngưỡng dân gian; 2/ Tín ngưỡng Then của người Giáy ở Lào Cai: Sự hình thành và phát triển tín ngưỡng then, nghề Then, thầy Then, các đạo cụ sử dụng trong nghi lễ, các mối quan hệ giữa Then Giáy với loại hình nghệ thuật dân gian khác, các nghi lễ Then của người Giáy.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Lê Thành Nam - Sần Cháng - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 425 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4049710
Số người đang online: 2