Tiểu luận về dân Bắc kỳ

- Tác giả: Gustave Dumoutier; Vũ Lưu Xuân dịch
- Nxb: Hà Nội - 2020
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 434 tr
 
Tiểu luận về dân Bắc kỳ (Essais sur Tonkinois) của Gustave Dumoutier - một nhà Việt Nam học người Pháp thuộc thế hệ đầu đến Hà Nội vào tháng 4 năm 1886 theo lời đề nghị của Tổng trú sứ Paul Bert, Essais sur Tonkinois đăng lần đầu trên Revue Indo-Chinoise (Tạp chí Đông Dương) từ ngày 15/3/1907 đến 15/2/1908 dưới dạng các bài viết/ tiểu luận. Năm 1908, Essais sur Tonkinois lần đầu được ấn hành tại Nhà in Viễn Đông.
Nội dung cuốn sách gồm 6 chủ đề lớn liên quan tới tổ chức xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán và nếp sống thường nhật của người dân Bắc kỳ cuối thế kỷ thứ XIX: 1/ Xã hội : tổ chức làng xã An Nam, việc xét xử, việc quân ...; 2/ Gia đình: sinh con, cưới hỏi, tang ma...; 3/ Trò giải trí và nghề nghiệp: ca kỹ và đào kép, các nghề, chơi bài lá, đưa đò, sơn và dầu sơn, phu trạm...; 4/ Thực phẩm: tục ăn đất, cỗ (cúng, làng, đám ma, mừng thọ), nước chấm, tín ngưỡng dân gian liên quan đến bữa ăn...; 5/ Y học: thầy lang, hiệu thuốc; 6/ Mê tín: phù thủy và bói toán, hậu vận, cốt tướng, diện tướng... Những chủ đề được trình bày tương đối cụ thể theo quan sát, ghi chép và diễn giải của tác giả. Qua đây độc giả phần nào hình dung được những nét văn hóa, phong tục tập quán, lối sống của người dân Bắc kỳ cuối thế kỷ XIX.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung
 

Thông báo

Thư viện

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5x23,2 cm Số trang: 507tr  
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 263tr
Nhà xuất bản: Nxb KHXH Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 15,5x23 cm Số trang: 299tr
Tác giả: Hoàng Văn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: 141tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6003089
Số người đang online: 14