Theo dòng lịch sử (những vùng đất, thần và tâm thức người Việt)

- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng
- Nxb: Khoa học xã hội - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 470 tr

Cuốn sách giống như một cuốn hồi ký ghi lại chặng đường lịch sử nghiên cứu của GS. Trần Quốc Vượng, những mảnh đất nơi ông đã từng đến và đi qua trên mọi miền tổ quốc, cùng với những quan điểm, suy nghĩ, nghiên cứu của ông về lịch sử, văn hóa và tâm thức người Việt. Đặc biệt là khảo cổ học.
Các vấn đề lịch sử văn hóa, các vùng đất được đề cập đến trong quyển sách như: đất tổ Đền Hùng, trống đồng và tâm thức Việt cổ, mảnh đất Vĩnh Phú, Cổ Loa, Làng Bùng, Trạng Bùng, khảo cổ học khu vực Hương Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hà Bắc, Sông Châu - Núi Đọ, Xứ Thanh, Hà Tĩnh ...
Xin trân trọng giới thiệu!

Thư viện

- Tác giả: Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 623 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 623 tr
- Tác giả: Lâm Mỹ Dung, Đặng Hồng Sơn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 757 tr  
- Tác giả: Phan Huy Lê - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 411 tr
- Tác giả: Phan Huy Lê - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1050 tr
- Tác giả: Yuval Noah Harari; Nguyễn Thủy Chung dịch, Võ Minh Tuấn hiệu đính - Nxb: Trí Thức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 558 tr
- Tác giả: Peter Frankopan, Trần Trọng Hải Minh dịch - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 858 tr
- Tác giả: Diệp Lang - Nxb: Thế Giới - 2014 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 998 tr
- Tác giả: Gustave Dumoutier; Vũ Lưu Xuân dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 434 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4627908
Số người đang online: 13