Thành Thăng Long Hà Nội

- Tác giả: Nguyễn Hải Kế (chủ biên)
- Nxb: Hà Nội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 647 tr

 
Nội dung: Thành Thăng Long – Đông Đô – Đông Kinh – Hà Nội với những thành lũy, cung điện, đền miếu ... qua bao thăng trầm trong lịch sử Việt Nam không chỉ trở thành cội nguồn cảm hứng, niềm hoài vọng khôn nguôi về chốn “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” trong văn học, nghệ thuật mà cũng là một đề tài xuất hiện sớm, liên tục, thành chủ đề xuyên suốt đối với các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước.

Sau sự kiện phát lộ khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long với những khai quật khảo cổ học lớn ở đây từ năm 2003 thì vấn đề thành Thăng Long – Hà Nội nói chung, khu vực Hoàng thành nói riêng càng trở thành đề tài trung tâm.

Cuốn sách gồm 9 chương: 1/Những tòa thành trên vùng đất Thăng Long – Hà Nội thời tiền Thăng Long; 2/ Từ Hoa Lư đến Thăng Long, công cuộc dời đô và định đô của vua Lý Công Uẩn; 3/ Kinh thành Thăng Long thời Lý (1010 – 1226); 4/Kinh thành Thăng Long thời Trần (1226 – 1400); 5/ Từ thành Đông Đô, Đông Quan, đến Đông Kinh thời Lê Sơ (1428 – 1527); 6/ Thành Thăng Long và hệ thống thành lũy thời Mạc (1527 – 1592); 7/ Thành Thăng Long thời Lê – Trịnh – Tây Sơn (1592 – 1789); 8/ Thành Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XIX; 9/ Thành Thăng Long – Hà Nội với lịch sử, hiện tại và tương lai.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Nxb: Khoa học xã hội - 2018 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 718 trang
- Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Chủ biên) - Nxb: Hồng Đức - 2018 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 303 trang
- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác. - Nxb: Hồng Đức - 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 255 trang
- Tác giả: Phạm Hy Tùng - Nxb: Văn hóa Sài Gòn – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 384 trang
- Tác giả: Lê Trí Dũng - Nxb: Đồng Nai – 2011 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 118 trang
- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy - Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nxb: Thanh Hóa – 2009 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số...
- Tác giả: Nguyễn Anh Huy - Nxb: Hà Nội – 2013 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 509 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1651402
Số người đang online: 6