Thành Thăng Long Hà Nội

- Tác giả: Nguyễn Hải Kế (chủ biên)
- Nxb: Hà Nội – 2017
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 647 tr

 
Nội dung: Thành Thăng Long – Đông Đô – Đông Kinh – Hà Nội với những thành lũy, cung điện, đền miếu ... qua bao thăng trầm trong lịch sử Việt Nam không chỉ trở thành cội nguồn cảm hứng, niềm hoài vọng khôn nguôi về chốn “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” trong văn học, nghệ thuật mà cũng là một đề tài xuất hiện sớm, liên tục, thành chủ đề xuyên suốt đối với các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước.

Sau sự kiện phát lộ khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long với những khai quật khảo cổ học lớn ở đây từ năm 2003 thì vấn đề thành Thăng Long – Hà Nội nói chung, khu vực Hoàng thành nói riêng càng trở thành đề tài trung tâm.

Cuốn sách gồm 9 chương: 1/Những tòa thành trên vùng đất Thăng Long – Hà Nội thời tiền Thăng Long; 2/ Từ Hoa Lư đến Thăng Long, công cuộc dời đô và định đô của vua Lý Công Uẩn; 3/ Kinh thành Thăng Long thời Lý (1010 – 1226); 4/Kinh thành Thăng Long thời Trần (1226 – 1400); 5/ Từ thành Đông Đô, Đông Quan, đến Đông Kinh thời Lê Sơ (1428 – 1527); 6/ Thành Thăng Long và hệ thống thành lũy thời Mạc (1527 – 1592); 7/ Thành Thăng Long thời Lê – Trịnh – Tây Sơn (1592 – 1789); 8/ Thành Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XIX; 9/ Thành Thăng Long – Hà Nội với lịch sử, hiện tại và tương lai.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Hồ Xuân Em và Hồ Anh Tuấn - Nxb: Đà Nẵng -  Khổ sách: 22 x 30cm - Số trang: 199tr - Năm xuất bản: 1999
- Tác giả: Brian M.fagan - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 296tr - Năm xuất bản: 2003
- Tác giả: Rossemarie burgh Richard cowendish. Dịch: Phong Đảo - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 239tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh - Nxb: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 260tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Nguyễn Đình Chiến - Nxb: Thanh Niên -  Khổ sách: 24 x26cm - Số trang: 185tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Viện phát triển bền vững vùng) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 334tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: TS. Đào Hoàng Tuấn, TS. Trần Thị Tuyết - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 286tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2388795
Số người đang online: 9