Thánh địa Cát Tiên huyền thoại và lịch sử

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu
- Nxb: Khoa học xã hội -2019
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 567 tr

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách Thánh địa Cát Tiên huyền thoại và lịch sử của đồng tác giả - TS. Lê Đình Phụng và TS. Phạm Văn Triệu (hiện đang công tác tại Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam). Các tác giả đều đã có nhiều công trình khoa học đã được công bố. Đặc biệt TS. Lê Đình Phụng - đã xuất bản được 12 cuốn sách như: Di tích văn hóa Champa ở Bình Định, Kiến trúc - Điêu khắc ở Mỹ Sơn: Di sản văn hóa thế giới, Đối thoại với nền văn minh cổ .v.v.. còn TS. Phạm Văn Triệu cũng đã có nhiều bài tạp chí khoa học được đăng trên Tạp chí Khảo cổ học và tạp chí Quốc tế.
Thánh địa Cát Tiên - Lâm Đồng được phát hiện trong thập niên 80 của thế kỷ XX trên địa bàn thượng lưu sông Đồng Nai của vùng đất Nam Tây Nguyên. Kế thừa một phần kết quả từ việc thực hiện đề tài nghiên cứu Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ giao cho Viện Khảo cổ học (1990 - 1995), thành tựu thu được từ đề tài nghiên cứu tổng thể khu di tích Cát Tiên (2002-2004) của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, những tư liệu khoa học ban đầu về khu di tích này được tập hợp, công bố trong cuốn sách Khu di tích Cát Tiên - Lâm Đồng: Lịch sử và văn hóa, xuất bản năm 2007. Để hoàn thành công trình nghiên cứu, ngoài nguồn tài liệu trực tiếp xử lý qua cuộc khai quật khảo cổ học, các tác giả còn thừa hưởng những kết quả nghiên cứu được công bố qua các tham luận khoa học hội thảo về di tích Cát Tiên.

Nội dung cuốn sách gồn 3 chương:
Chương 1: Miền đất huyền thoại: Chương này giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên cùng lịch sử vùng đất nơi hình thành và nuôi dưỡng khu thánh địa.
Chương 2: Khám phá khảo cổ học: Trình này chi tiết về những kết quả khai quật khảo cổ học tại các di tích trên vùng đất Thánh địa Cát Tiên.
Chương 3: Thông điệp từ quá khứ: Huyền thoại và lịch sử. Phân tích những giá trị văn hóa, tôn giáo và lịch sử của Thánh địa Cát Tiên đóng góp vào văn hóa dân tộc trong lịch sử.
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3079540
Số người đang online: 8