Thành cổ chămpa những dấu ấn của thời gian

- Tác giả: Ngô Văn Doanh
- Nxb: Hội nhà văn - 2016
-  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
- Số trang: 421 tr

Nội dung cuốn sách trình bày tương đối đầy đủ và có hệ thống về những dấu tích và hiện trạng của các tòa thành cổ Chăm pa, cũng như những di sản vật chất và tinh thần mà những tòa thành này để lại cho chúng ta hôm nay. Cuốn sách được phân thành hai phần: phần viết và giới thiệu về các quốc đô và phần viết, giới thiệu về các đô thị cấp vùng, miền.
Phần thứ nhất: Dấu tích các kinh thành cổ
Chương 1: Thành Lồi ở Huế - kinh thành Điển Xung ? Chương này trình bày về nước Lâm Ấp và đô thành Điển Xung; Dấu tích tòa thành Lồi ở Huế
Chương 2: Trà Kiệu - Quốc đô đầu tiên của nước Chămpa hợp nhất: từ những ghi chép xưa, đến những di tích, di vật và tòa thành quốc đô đầu tiền của nước Chămpa hợp nhất.
Chương 3: Đô thành Virapura của nước hoàn vương: từ những dòng bia ký cổ, đến những cuộc tìm kiếm trên thực địa và Mandala hoàn vương
Chương 4: Đồng Dương - ngôi đền phất giáo hay đô thành Indrapura
Chương 5: Thành Cha - tòa thành phật thệ ban đầu ?
Chương 6: Chà Bàn - tòa “Đô thành thiêng” cuối cùng của Chămpa
Phần thứ II: Những tòa trị sở
Chương 7: Khu Túc - trị sở đầu tiên của Lâm Ấp
Chương 8: Thành nhà Ngo - thủ phủ Châu Địa Lý ?
Chương 9: Thành Hóa Châu và trị sở Châu Lý của Chiêm Thành
Chương 10: Tháp Bình Lâm với tòa thành Cảng Thị Nại
Chương 11: Thành Hồ với nước Hoa Anh
Chương 12: Thành Châu Sa thủ phủ của Cổ Lũy Động ?
Thành Chà Bàn và thuật phong thủy phương đông.
Thay lời kết: Thành cổ Chămpa: một cuộc hành trình
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr
- Tác giả: Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 334 tr
- Tác giả: Lê Trung Hoa - Nxb: Khoa học xã hội - 2015 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 535 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thế Giới - 2016 -  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thanh Niên - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 116 tr
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 263 tr
Tác giả: Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến Năm xuất bản: 2019 Số trang: 476
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang  

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4264593
Số người đang online: 3