Tạp chí khảo cổ học số 6/2011

Tạp chí khảo cổ học số 6/2011

 

 

Mục lục

1. Đồi Thông: Tư liệu, nhận thức, vấn đề/Nguyễn Trường Đông.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.3-11

2. Các di tích công xưởng ở Lâm Đồng: Tư liệu và nhận thức/Lê Xuân Hưng.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.12-22

3. Trống đồng ở Bảo tàng Cao Bằng: Tư liệu và nhận thức/Trình Năng Chung.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.23-35

4. Các loại hình gạch ngói trên mái đình Chu Quyến (Ba Vì - Hà Nội)/Ngô Thị Lan - Tạ Quốc Khánh.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.36-43

5. Mộ hợp chất Cầu Xéo (Long Thành, Đồng Nai)/Phạm Đức Mạnh - Nguyễn Hồng Ân.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.44-62

6. Sự biến mất thớt hình vú của đài thờ Trà Kiệu hay sự nhầm lẫn của Jeans Yves Claeys?/Võ Văn Thắng.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.63-70

7. Ứng dụng GIS trong nghiên cứu Khảo cổ học ở Cao Bằng/Nguyễn Quang Miên.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.71-81

8. Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông - Nhà kiến trúc sư đầu tiên của ngành Khảo cổ học Việt Nam/Tống Trung Tín.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.82-86

9. Tưởng nhớ Phạm Huy Thông/Vũ Khiêu.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.87-88

10. Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông (1916-1988) với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam/Phan Huy Lê.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.89-90

11. Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông - Thu hút lòng người bằng sự uyên bác và lòng nhân ái/Nguyễn Lân Cường.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.91-92

MỤC LỤC KHẢO CỔ HỌC NĂM 2011

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793298
Số người đang online: 13