Tạp chí khảo cổ học số 6/2011

Tạp chí khảo cổ học số 6/2011

 

 

Mục lục

1. Đồi Thông: Tư liệu, nhận thức, vấn đề/Nguyễn Trường Đông.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.3-11

2. Các di tích công xưởng ở Lâm Đồng: Tư liệu và nhận thức/Lê Xuân Hưng.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.12-22

3. Trống đồng ở Bảo tàng Cao Bằng: Tư liệu và nhận thức/Trình Năng Chung.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.23-35

4. Các loại hình gạch ngói trên mái đình Chu Quyến (Ba Vì - Hà Nội)/Ngô Thị Lan - Tạ Quốc Khánh.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.36-43

5. Mộ hợp chất Cầu Xéo (Long Thành, Đồng Nai)/Phạm Đức Mạnh - Nguyễn Hồng Ân.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.44-62

6. Sự biến mất thớt hình vú của đài thờ Trà Kiệu hay sự nhầm lẫn của Jeans Yves Claeys?/Võ Văn Thắng.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.63-70

7. Ứng dụng GIS trong nghiên cứu Khảo cổ học ở Cao Bằng/Nguyễn Quang Miên.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.71-81

8. Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông - Nhà kiến trúc sư đầu tiên của ngành Khảo cổ học Việt Nam/Tống Trung Tín.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.82-86

9. Tưởng nhớ Phạm Huy Thông/Vũ Khiêu.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.87-88

10. Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông (1916-1988) với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam/Phan Huy Lê.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.89-90

11. Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông - Thu hút lòng người bằng sự uyên bác và lòng nhân ái/Nguyễn Lân Cường.- Khảo cổ học, 2011, số 6.- Tr.91-92

MỤC LỤC KHẢO CỔ HỌC NĂM 2011

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924120
Số người đang online: 5