Tạp chí khảo cổ học số 6/2010

Tạp chí khảo cổ học số 6/2010

 

 

Mục lục

1. Hang Phia Muồn, Tuyên Quang/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.3-15

2. Trống đồng Tây Nguyên: Tư liệu và nhận thức/Lê Xuân Hưng, Phạm Bảo Trâm.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.16-26

3. Di tích kiến trúc văn hóa Óc Eo tại tỉnh Bến Tre/Hà Văn Cẩn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.27-35

4. Cấm thành Thăng Long thời Lý (1010-1030) và giá trị các dấu tích kiến trúc ở khu A (phía tây Cấm thành)/Phạm Văn Triệu.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.36-45

5. Khai quật di tích Bảo tháp (Vân Đồn, Quảng Ninh)/Nguyễn Ngọc Chất.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.46-67

6. Những Kosagrha Chăm hiện còn ở Việt Nam/Tạ Quốc Khánh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.68-78

7. Bảo quản phục hồi 4 chiếc mũ của hoàng đế triều Nguyễn lưu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam/Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Văn Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.79-84

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHẢO CỔ HỌC NĂM 2010

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924106
Số người đang online: 5