Tạp chí khảo cổ học số 6/2010

Tạp chí khảo cổ học số 6/2010

 

 

Mục lục

1. Hang Phia Muồn, Tuyên Quang/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.3-15

2. Trống đồng Tây Nguyên: Tư liệu và nhận thức/Lê Xuân Hưng, Phạm Bảo Trâm.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.16-26

3. Di tích kiến trúc văn hóa Óc Eo tại tỉnh Bến Tre/Hà Văn Cẩn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.27-35

4. Cấm thành Thăng Long thời Lý (1010-1030) và giá trị các dấu tích kiến trúc ở khu A (phía tây Cấm thành)/Phạm Văn Triệu.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.36-45

5. Khai quật di tích Bảo tháp (Vân Đồn, Quảng Ninh)/Nguyễn Ngọc Chất.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.46-67

6. Những Kosagrha Chăm hiện còn ở Việt Nam/Tạ Quốc Khánh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.68-78

7. Bảo quản phục hồi 4 chiếc mũ của hoàng đế triều Nguyễn lưu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam/Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Văn Cường.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 6.- Tr.79-84

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHẢO CỔ HỌC NĂM 2010

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793267
Số người đang online: 12