Tạp chí Khảo cổ học số 6/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 6/2009

 

 

Mục lục

1. Di chỉ Văn Tứ Đông (Khánh Hòa), tư liệu qua cuộc khai quật năm 2006/Trần Quý Thịnh, Nguyễn Ngọc Quý.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.3-18

2. Tháp Dương Long (Bình Định): tư liệu mới -  nhận thức mới/Lê Đình Phụng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.
19-34

3. Khai quật tháp Bình Lâm (Tuy Phước - Bình Định)/Bùi Chí Hoàng, Đặng Ngọc Kính.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.35-45

4. Từ bia mộ chữ Hán thời Nguyễn ở Tp. Hồ Chí Minh thử xác định niên đạo quốc hiệu Việt Cố, Hoàng Việt, Đại Nam/Nguyễn Thị Hà.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.46-54

5. Khai quật chùa Côn Sơn (Hải Dương)/Nguyễn Khắc Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.55-63

INTERDISCIPLINARY ARCHAEOLOGY

6. Nghiên cứu nguồn gốc vật liệu khảo cổ đất nung khu di tích Cát Tiên bằng phương pháp phân tích kích hoạt nơtrôn và thống kê đa biến/Cao Đông Vũ, Phạm Ngọc Sơn, Lê Thị Ngọc Trinh, Phan Thành Nhựt, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Hải, Nguyễn Kim Dung, Vương Hữu Tấn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.64-78

CỔ TIỀN HỌC

7. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.79-80

 TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHẢO CỔ HỌC

8. Vĩnh biệt nhà nhiếp ảnh Phạm Ngọc Long và nhà thực nghiệm kỹ thuật học Đoàn Đức Thành.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.81-82

9. Mục lục tạp chí Khảo cổ học năm 2009.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.83-86

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH


 

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924140
Số người đang online: 4