Tạp chí Khảo cổ học số 6/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 6/2009

 

 

Mục lục

1. Di chỉ Văn Tứ Đông (Khánh Hòa), tư liệu qua cuộc khai quật năm 2006/Trần Quý Thịnh, Nguyễn Ngọc Quý.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.3-18

2. Tháp Dương Long (Bình Định): tư liệu mới -  nhận thức mới/Lê Đình Phụng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.
19-34

3. Khai quật tháp Bình Lâm (Tuy Phước - Bình Định)/Bùi Chí Hoàng, Đặng Ngọc Kính.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.35-45

4. Từ bia mộ chữ Hán thời Nguyễn ở Tp. Hồ Chí Minh thử xác định niên đạo quốc hiệu Việt Cố, Hoàng Việt, Đại Nam/Nguyễn Thị Hà.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.46-54

5. Khai quật chùa Côn Sơn (Hải Dương)/Nguyễn Khắc Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.55-63

INTERDISCIPLINARY ARCHAEOLOGY

6. Nghiên cứu nguồn gốc vật liệu khảo cổ đất nung khu di tích Cát Tiên bằng phương pháp phân tích kích hoạt nơtrôn và thống kê đa biến/Cao Đông Vũ, Phạm Ngọc Sơn, Lê Thị Ngọc Trinh, Phan Thành Nhựt, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Hải, Nguyễn Kim Dung, Vương Hữu Tấn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.64-78

CỔ TIỀN HỌC

7. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.79-80

 TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHẢO CỔ HỌC

8. Vĩnh biệt nhà nhiếp ảnh Phạm Ngọc Long và nhà thực nghiệm kỹ thuật học Đoàn Đức Thành.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.81-82

9. Mục lục tạp chí Khảo cổ học năm 2009.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.83-86

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH


 

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793328
Số người đang online: 12