Tạp chí Khảo cổ học số 6/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 6/2009

 

 

Mục lục

1. Di chỉ Văn Tứ Đông (Khánh Hòa), tư liệu qua cuộc khai quật năm 2006/Trần Quý Thịnh, Nguyễn Ngọc Quý.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.3-18

2. Tháp Dương Long (Bình Định): tư liệu mới -  nhận thức mới/Lê Đình Phụng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.
19-34

3. Khai quật tháp Bình Lâm (Tuy Phước - Bình Định)/Bùi Chí Hoàng, Đặng Ngọc Kính.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.35-45

4. Từ bia mộ chữ Hán thời Nguyễn ở Tp. Hồ Chí Minh thử xác định niên đạo quốc hiệu Việt Cố, Hoàng Việt, Đại Nam/Nguyễn Thị Hà.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.46-54

5. Khai quật chùa Côn Sơn (Hải Dương)/Nguyễn Khắc Minh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.55-63

INTERDISCIPLINARY ARCHAEOLOGY

6. Nghiên cứu nguồn gốc vật liệu khảo cổ đất nung khu di tích Cát Tiên bằng phương pháp phân tích kích hoạt nơtrôn và thống kê đa biến/Cao Đông Vũ, Phạm Ngọc Sơn, Lê Thị Ngọc Trinh, Phan Thành Nhựt, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Hải, Nguyễn Kim Dung, Vương Hữu Tấn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.64-78

CỔ TIỀN HỌC

7. Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.79-80

 TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHẢO CỔ HỌC

8. Vĩnh biệt nhà nhiếp ảnh Phạm Ngọc Long và nhà thực nghiệm kỹ thuật học Đoàn Đức Thành.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.81-82

9. Mục lục tạp chí Khảo cổ học năm 2009.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 6.- Tr.83-86

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH


 

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4416417
Số người đang online: 5