Tạp chí khảo cổ học số 5/2011

Tạp chí khảo cổ học số 5/2011

 

 

Số chuyên đề về di tích Nhà Trần ở Đông Triều - Quảng Ninh Mục lục

1. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Đền Thái trong tổng thể di tích nhà Trần ở Đông Triều/Trịnh Công Lộc.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.3-4

2. Di tích Đền Thái qua tư liệu khảo cổ học/Tống Trung Tín - Bùi Minh Trí - Nguyễn Văn Anh - Lê Đình Ngọc - Hoàng Xuân Tứ - Vũ Thị Khánh Duyên - Kiều Đinh Sơn.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.5-22

3. Vật liệu kiến trúc ở di tích Đền Thái/Nguyễn Văn Anh - Lê Đình Ngọc.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.23-37

4. Bàn về nơi thờ tổ tiên của Hoàng tộc nhà Trần thế kỷ XIII qua ghi chép của sứ thần nhà Nguyên/Onishi Kazuhiko.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.38-47

5. Đền Thái, đình Đốc Trại và lịch sử hình thành các trị ở An Sinh/Nguyễn Văn Anh.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.48-52

6. Từ Thái Đường - Long Hưng (Thái Bình) suy nghĩ về Đền Thái - Yên Sinh (Quảng Ninh)/Vũ Đức Thơm.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.53-59

7. Đền An Sinh và Đền Thái trong khu di tích lăng mộ các vua Trần ở Đông Triều (Quảng Ninh)/Vũ Thị Khánh Duyên.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.60-65

8. Ấp thang mộc của An Sinh vương Trần Liễu và vai trò của di tích Đền Thái ở An Sinh (Đông Triều, Quảng Ninh)/Nguyễn Thị Phương Chi.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.66-73

9. Đền Thái - giá trị lịch sử, văn hóa trong hệ thống di tích nhà Trần ở Đông Triều (Quảng Ninh)/Hoàng Văn Khoán.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.74-77

10. Khai quật thăm dò di tích lăng Tư Phúc, năm 2009/Nguyễn Văn Anh - Nguyễn Tiến Hưng - Vũ Thị Khánh Duyên - Kiều Đinh Sơn - Nguyễn Trung Dũng.- Khảo cổ học, 2011, số 5.- Tr.78-89

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793404
Số người đang online: 8