Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

 

 

Mục lục

1. Dẫn liệu về quần động vật hóa thạch ở hang Ma Ươi, Hòa Bình/Nguyễn Kim Thúy.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.3-16

2. Sự tiến triển của công cụ mài ở Tây Nguyên/Lê Hải Đăng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.17-26

3. Vấn đề đá nguyên liệu chế tác mũi khoan Bãi Bến/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.27-34

4. Di tích khảo cổ học Hoàn Kiếm I (Lâm Đồng)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.35-49

5. Trở lại vấn đề "Nha chương" trong văn hóa Phùng Nguyên/Hán Văn Khẩn, Đặng Hồng Sơn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.50-63

6. Văn hóa Sa Huỳnh - văn hóa Lung Leng : Những mối liên hệ/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.64-78

7. Ứng dụng GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đề tài "Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.79-94

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3461937
Số người đang online: 7