Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

 

 

Mục lục

1. Dẫn liệu về quần động vật hóa thạch ở hang Ma Ươi, Hòa Bình/Nguyễn Kim Thúy.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.3-16

2. Sự tiến triển của công cụ mài ở Tây Nguyên/Lê Hải Đăng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.17-26

3. Vấn đề đá nguyên liệu chế tác mũi khoan Bãi Bến/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.27-34

4. Di tích khảo cổ học Hoàn Kiếm I (Lâm Đồng)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.35-49

5. Trở lại vấn đề "Nha chương" trong văn hóa Phùng Nguyên/Hán Văn Khẩn, Đặng Hồng Sơn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.50-63

6. Văn hóa Sa Huỳnh - văn hóa Lung Leng : Những mối liên hệ/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.64-78

7. Ứng dụng GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đề tài "Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.79-94

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4152566
Số người đang online: 6