Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

 

 

Mục lục

1. Dẫn liệu về quần động vật hóa thạch ở hang Ma Ươi, Hòa Bình/Nguyễn Kim Thúy.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.3-16

2. Sự tiến triển của công cụ mài ở Tây Nguyên/Lê Hải Đăng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.17-26

3. Vấn đề đá nguyên liệu chế tác mũi khoan Bãi Bến/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.27-34

4. Di tích khảo cổ học Hoàn Kiếm I (Lâm Đồng)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.35-49

5. Trở lại vấn đề "Nha chương" trong văn hóa Phùng Nguyên/Hán Văn Khẩn, Đặng Hồng Sơn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.50-63

6. Văn hóa Sa Huỳnh - văn hóa Lung Leng : Những mối liên hệ/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.64-78

7. Ứng dụng GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đề tài "Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.79-94

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3296205
Số người đang online: 9