Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

Tạp chí khảo cổ học số 5/2010

 

 

Mục lục

1. Dẫn liệu về quần động vật hóa thạch ở hang Ma Ươi, Hòa Bình/Nguyễn Kim Thúy.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.3-16

2. Sự tiến triển của công cụ mài ở Tây Nguyên/Lê Hải Đăng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.17-26

3. Vấn đề đá nguyên liệu chế tác mũi khoan Bãi Bến/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.27-34

4. Di tích khảo cổ học Hoàn Kiếm I (Lâm Đồng)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.35-49

5. Trở lại vấn đề "Nha chương" trong văn hóa Phùng Nguyên/Hán Văn Khẩn, Đặng Hồng Sơn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.50-63

6. Văn hóa Sa Huỳnh - văn hóa Lung Leng : Những mối liên hệ/Nguyễn Khắc Sử.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.64-78

7. Ứng dụng GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đề tài "Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 5.- Tr.79-94

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830518
Số người đang online: 8