Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

 

 

Mục lục

1. Khảo cổ học tiền- sơ sử quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.3-16

2. Đặc trưng đồ gốm tiền Đông Sơn ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc/Nguyễn Sỹ Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.17-26

3. Sa Huỳnh, văn hóa - phức hệ và diện mạo "thống nhất trong đa dạng"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.27-66

4. Không gian văn hóa Sa Huỳnh: nhận thức từ di chỉ Hòa Diêm (Khánh Hòa)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.67-75

5. Đền Thượng (Cổ Loa - Hà Nội) thời lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.76-98

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

6. Mảnh tước và quy trình chế tạo công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.99-104

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.105-106

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3462614
Số người đang online: 10