Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

 

 

Mục lục

1. Khảo cổ học tiền- sơ sử quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.3-16

2. Đặc trưng đồ gốm tiền Đông Sơn ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc/Nguyễn Sỹ Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.17-26

3. Sa Huỳnh, văn hóa - phức hệ và diện mạo "thống nhất trong đa dạng"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.27-66

4. Không gian văn hóa Sa Huỳnh: nhận thức từ di chỉ Hòa Diêm (Khánh Hòa)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.67-75

5. Đền Thượng (Cổ Loa - Hà Nội) thời lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.76-98

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

6. Mảnh tước và quy trình chế tạo công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.99-104

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.105-106

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4152385
Số người đang online: 3