Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

 

 

Mục lục

1. Khảo cổ học tiền- sơ sử quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.3-16

2. Đặc trưng đồ gốm tiền Đông Sơn ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc/Nguyễn Sỹ Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.17-26

3. Sa Huỳnh, văn hóa - phức hệ và diện mạo "thống nhất trong đa dạng"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.27-66

4. Không gian văn hóa Sa Huỳnh: nhận thức từ di chỉ Hòa Diêm (Khánh Hòa)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.67-75

5. Đền Thượng (Cổ Loa - Hà Nội) thời lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.76-98

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

6. Mảnh tước và quy trình chế tạo công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.99-104

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.105-106

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3285312
Số người đang online: 10