Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 5/2009

 

 

Mục lục

1. Khảo cổ học tiền- sơ sử quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận/Đào Quý Cảnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.3-16

2. Đặc trưng đồ gốm tiền Đông Sơn ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc/Nguyễn Sỹ Toàn.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.17-26

3. Sa Huỳnh, văn hóa - phức hệ và diện mạo "thống nhất trong đa dạng"/Phạm Đức Mạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.27-66

4. Không gian văn hóa Sa Huỳnh: nhận thức từ di chỉ Hòa Diêm (Khánh Hòa)/Bùi Chí Hoàng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.67-75

5. Đền Thượng (Cổ Loa - Hà Nội) thời lịch sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.76-98

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

6. Mảnh tước và quy trình chế tạo công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.99-104

CỔ TIỀN HỌC

Các loại tiền (tiếp theo)/Đỗ Văn Ninh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 5.- Tr.105-106

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830437
Số người đang online: 12