Tạp chí Khảo cổ học số 4/2013

Tạp chí Khảo cổ học số 4/2013

 

 

 

Tạp chí Khảo cổ học số 4/2013

Mục lục

 

NGUYỄN VIỆT

3

Giám định thực vật khảo cổ học ở Việt Nam

 

NISHIMURA MASANARI, NGUYỄN VĂN QUẢNG

Nhận xét  mới về thành Hóa Châu qua nghiên cứu khảo cổ học

9

PHẠM VĂN TRIỆU, ĐỖ ĐỨC TUỆ. NGUYỄN VĂN ĐÁP

      Khai quật tháp thời Lý ở chùa Phật Tích

28

ĐỖ ĐỨC TUỆ, MAI THUỲ LINH

37

Bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh thời Lý và ý nguyện của đức vua Trần Nhân Tông qua tư liệu lịch sử, văn bia và khảo cổ học

 

TRỊNH NAM HẢI

44

Quốc Tử Giám và Miếu Công Thần Huế giai đoạn 1803 - 1947

 

PHẠM ĐỨC MẠNH, NGUYỄN CHIẾN THẮNG

57

Thành cổ Biên Hòa: Tư liệu và nhận thức mới

 

BÙI THỊ TUYẾT

     Các động táng ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

HOÀNG MINH TƯỜNG

     Bước đầu giải mã về chủ nhân những chiếc quan tài và hình thức táng động ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

PHẠM ĐỨC MẠNH

Tưởng nhớ nhà khảo cổ học Nam Bộ tiến sỹ Phạm Quang Sơn (1948 – 2013)

Giới thiệu sách

Thông tin họat động khảo cổ học

 

 

 

Contents

 

NGUYỄN VIỆT

3

Assessment of archaeobotany in Việt Nam

 

NISHIMURA MASANARI, NGUYỄN VĂN QUẢNG

New perception of Hóa Châu through archaeological research

10

PHẠM VĂN TRIỆU, ĐỖ ĐỨC TUỆ, NGUYÊN VĂN ĐÁP PHẠM VĂN TRIỆU, ĐỖ ĐỨC TUỆ, NGUYÊN VĂN ĐÁP

Excavation at Lý - period Stupa in VẠN PHÚC  Pagoda

28

ĐỖ ĐỨC TUỆ, MAI THÙY LINH

37

Lý – period Sùng Điện Diên Linh tower  and Lý Nhân Tông’s aspiration through data of history, stelea and archaeology

 

TRỊNH NAM HẢI

44

Quốc Tử Giám and Miếu Công Thần in Huế

 

PHẠM ĐỨC MẠNH

58

Biên Hòa ancient citadel: Data and new perception

 

BÙI THỊ TUYẾT

Cave Burials at Quan Sơn district, Thanh Hóa province

HOÀNG MINH TƯỜNG

 Preliminary decipherment of coffin owners and custom of cave burial at Quan Hóa district, Thanh Hóa province

PHẠM ĐỨC MẠNH

Memory of the southern archeaologist PhD.   Phạm quang sơn

86

 

 

91

 

 

95

Book Recommendation

Information of Archaeological Activities

    98

100

86

 

 

91

 

 

95

 

98

99

 

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4327871
Số người đang online: 9