Tạp chí khảo cổ học số 4/2011

Tạp chí khảo cổ học số 4/2011

 

 

Mục lục

1. Ghi chú thêm về tiền sử miền Tây Bắc sau khai quật Hang Tọ 1 và Hang Tọ 2 (Sơn La)/Nguyễn Khắc Sử - Phan Thanh Toàn.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.3-12

2. Khai quật công xưởng chế tác đá thời tiền sử Phúc Hưng (Lâm Đồng)/Lê Hoàng Phong.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.13-20

3. Di chỉ Khe Ông Dậu trong không gian tiền - sơ sử Phú Yên/Nguyễn Ngọc Quý - Trần Quý Thịnh.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.21-30

4. Di chỉ khảo cổ Cù Lao Rùa (Bình Dương): Khai quật và nhận thức/Nguyễn Khánh Trung Kiên.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.31-45

5. Hai mộ cổ phường Quảng Phú (Quảng Ngãi) và đôi nét về danh nhân Bùi Tá Hán/Bùi Văn Liêm - Nguyễn Ngọc Quý.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.46-57

6. Tháp Po Rome (Ninh Thuận), tiếp cận từ Sử học và Khảo cổ học/Bùi Chí Hoàng - Đặng Ngọc Kính.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.58-68

7. Tiền kim loại Nhật Bản phát hiện ở Thanh Hóa/Hoàng Văn Khoán - Đỗ Thị Thùy Lan.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.69-80

8. Môi trường địa chất biển Đông và một số dẫn liệu về địa khảo cổ học trong vùng/Nguyễn Quang Miên.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.81-92

9. PGS.TS. Đỗ Văn Ninh ở Viện Khảo cổ học/Tống Trung Tín.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.93-95

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3461926
Số người đang online: 8