Tạp chí khảo cổ học số 4/2011

Tạp chí khảo cổ học số 4/2011

 

 

Mục lục

1. Ghi chú thêm về tiền sử miền Tây Bắc sau khai quật Hang Tọ 1 và Hang Tọ 2 (Sơn La)/Nguyễn Khắc Sử - Phan Thanh Toàn.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.3-12

2. Khai quật công xưởng chế tác đá thời tiền sử Phúc Hưng (Lâm Đồng)/Lê Hoàng Phong.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.13-20

3. Di chỉ Khe Ông Dậu trong không gian tiền - sơ sử Phú Yên/Nguyễn Ngọc Quý - Trần Quý Thịnh.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.21-30

4. Di chỉ khảo cổ Cù Lao Rùa (Bình Dương): Khai quật và nhận thức/Nguyễn Khánh Trung Kiên.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.31-45

5. Hai mộ cổ phường Quảng Phú (Quảng Ngãi) và đôi nét về danh nhân Bùi Tá Hán/Bùi Văn Liêm - Nguyễn Ngọc Quý.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.46-57

6. Tháp Po Rome (Ninh Thuận), tiếp cận từ Sử học và Khảo cổ học/Bùi Chí Hoàng - Đặng Ngọc Kính.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.58-68

7. Tiền kim loại Nhật Bản phát hiện ở Thanh Hóa/Hoàng Văn Khoán - Đỗ Thị Thùy Lan.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.69-80

8. Môi trường địa chất biển Đông và một số dẫn liệu về địa khảo cổ học trong vùng/Nguyễn Quang Miên.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.81-92

9. PGS.TS. Đỗ Văn Ninh ở Viện Khảo cổ học/Tống Trung Tín.- Khảo cổ học, 2011, số 4.- Tr.93-95

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830511
Số người đang online: 8