Tạp chí khảo cổ học số 4/2010

Tạp chí khảo cổ học số 4/2010

 

 

Số chuyên đề Thăng Long - Hà Nội Mục lục

LỜI TÒA SOẠN

1. Khả năng trở thành di sản văn hóa thế giới của khu di tích 18 - Hoàng Diệu - Hà Nội/Đỗ Hoài Nam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.4-6

2. Làm sống dậy những trang sử vàng của kinh thành Thăng Long/Ngô Thị Thanh Hằng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.7-8

3. Nghiên cứu so sánh hai di tích lịch sử Gyeongju và Hoàn thành Thăng Long là một chủ đề hấp dẫn/Ji Byong Mok.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.9-10

4. Giá trị toàn cầu của khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long/Phan Huy Lê.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.11-26

5. Giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân thực và toàn vẹn khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội từ phân tích đánh giá di tích khảo cổ học/Bùi Minh Trí, Tống Trung Tín.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.27-42

6. Di tích cung điện Hoàng thành Thăng Long: phân tích về các vết tích khai quật chủ yếu ở khu A, B, D4, D5 và D6/Kazuto Inoue.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.43-72

7. Vật liệu kiến trúc ở Hoàng thành sau 5 năm nghiên cứu/Nguyễn Văn Anh, Bùi Thu Phương.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.73-79

8. Nhận thức mới về đồ sành tại di tích Hoàng thành Thăng Long/Bùi Minh Trí, Đỗ Đức Tuệ.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.80-86

9. Long Trì - Đan Trì trong cấu trúc khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Đông Kinh/Nguyễn Quang Ngọc.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.87-95

10. Đặc điểm môi trường địa chất - cổ địa lý Holocene giữa - muộn khu Hoàng thành Thăng Long/Đinh Văn Thuận, Nguyễn Đích Dỹ.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.96-108

11. Thăng Long thời hậu kinh đô (1789-1802)/Đỗ Bang.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.109-115

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924153
Số người đang online: 4