Tạp chí khảo cổ học số 4/2010

Tạp chí khảo cổ học số 4/2010

 

 

Số chuyên đề Thăng Long - Hà Nội Mục lục

LỜI TÒA SOẠN

1. Khả năng trở thành di sản văn hóa thế giới của khu di tích 18 - Hoàng Diệu - Hà Nội/Đỗ Hoài Nam.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.4-6

2. Làm sống dậy những trang sử vàng của kinh thành Thăng Long/Ngô Thị Thanh Hằng.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.7-8

3. Nghiên cứu so sánh hai di tích lịch sử Gyeongju và Hoàn thành Thăng Long là một chủ đề hấp dẫn/Ji Byong Mok.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.9-10

4. Giá trị toàn cầu của khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long/Phan Huy Lê.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.11-26

5. Giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân thực và toàn vẹn khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội từ phân tích đánh giá di tích khảo cổ học/Bùi Minh Trí, Tống Trung Tín.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.27-42

6. Di tích cung điện Hoàng thành Thăng Long: phân tích về các vết tích khai quật chủ yếu ở khu A, B, D4, D5 và D6/Kazuto Inoue.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.43-72

7. Vật liệu kiến trúc ở Hoàng thành sau 5 năm nghiên cứu/Nguyễn Văn Anh, Bùi Thu Phương.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.73-79

8. Nhận thức mới về đồ sành tại di tích Hoàng thành Thăng Long/Bùi Minh Trí, Đỗ Đức Tuệ.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.80-86

9. Long Trì - Đan Trì trong cấu trúc khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Đông Kinh/Nguyễn Quang Ngọc.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.87-95

10. Đặc điểm môi trường địa chất - cổ địa lý Holocene giữa - muộn khu Hoàng thành Thăng Long/Đinh Văn Thuận, Nguyễn Đích Dỹ.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.96-108

11. Thăng Long thời hậu kinh đô (1789-1802)/Đỗ Bang.- Tạp chí Khảo cổ học, 2010, số 4.- Tr.109-115

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793349
Số người đang online: 9