Tạp chí Khảo cổ học số 4/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 4/2009

 

 

Mục lục

1. Mối quan hệ giữa văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn với văn hoa Đá mới Nam Trung Quốc/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.3-8

2. Đền Thượng (Cổ Loa, Hà Nội) thời tiền- sơ sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.9-29

3. Đền Cầu Từ (Bắc Giang) qua tư liệu khai quật khảo cổ học, năm 2007/Hà Văn Phùng, Trịnh Hoàng Hiệp, Trần Văn Lạng và Nguyễn Huy Hạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.30-52

4. Quy mô và cấu trúc Kinh thành Huế/Phan Thanh Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.53-69

5. Những di vật thế kỷ XVII ở chùa Bút Tháp/Nguyễn Văn Tiến.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.70-78

6. Khảo cổ học Hàng hải: giới thiệu tổng quát và ứng dụng bước đầu ở Việt Nam/Charlotte Phạm Minh Hà, Lê Thị Liên.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.79-97

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Mảnh tước và các xác định kích thước công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.98-101

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830541
Số người đang online: 9