Tạp chí Khảo cổ học số 4/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 4/2009

 

 

Mục lục

1. Mối quan hệ giữa văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn với văn hoa Đá mới Nam Trung Quốc/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.3-8

2. Đền Thượng (Cổ Loa, Hà Nội) thời tiền- sơ sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.9-29

3. Đền Cầu Từ (Bắc Giang) qua tư liệu khai quật khảo cổ học, năm 2007/Hà Văn Phùng, Trịnh Hoàng Hiệp, Trần Văn Lạng và Nguyễn Huy Hạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.30-52

4. Quy mô và cấu trúc Kinh thành Huế/Phan Thanh Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.53-69

5. Những di vật thế kỷ XVII ở chùa Bút Tháp/Nguyễn Văn Tiến.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.70-78

6. Khảo cổ học Hàng hải: giới thiệu tổng quát và ứng dụng bước đầu ở Việt Nam/Charlotte Phạm Minh Hà, Lê Thị Liên.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.79-97

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Mảnh tước và các xác định kích thước công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.98-101

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4416509
Số người đang online: 5