Tạp chí Khảo cổ học số 4/2009

Tạp chí Khảo cổ học số 4/2009

 

 

Mục lục

1. Mối quan hệ giữa văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn với văn hoa Đá mới Nam Trung Quốc/Trình Năng Chung.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.3-8

2. Đền Thượng (Cổ Loa, Hà Nội) thời tiền- sơ sử/Lại Văn Tới.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.9-29

3. Đền Cầu Từ (Bắc Giang) qua tư liệu khai quật khảo cổ học, năm 2007/Hà Văn Phùng, Trịnh Hoàng Hiệp, Trần Văn Lạng và Nguyễn Huy Hạnh.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.30-52

4. Quy mô và cấu trúc Kinh thành Huế/Phan Thanh Hải.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.53-69

5. Những di vật thế kỷ XVII ở chùa Bút Tháp/Nguyễn Văn Tiến.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.70-78

6. Khảo cổ học Hàng hải: giới thiệu tổng quát và ứng dụng bước đầu ở Việt Nam/Charlotte Phạm Minh Hà, Lê Thị Liên.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.79-97

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Mảnh tước và các xác định kích thước công cụ đá/Nguyễn Trường Đông.- Tạp chí Khảo cổ học, 2009, số 4.- Tr.98-101

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3297981
Số người đang online: 5