Tạp chí Khảo cổ học số 4-2022

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM     

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

 

6 số một năm - 4/2022 (238)

 

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÊ HẢI ĐĂNG
Hệ thống di tích khảo cổ học Tiền sử khu vực thượng du sông Đà
3  
NGUYỄN NGỌC QUÝ, BÙI VĂN LIÊM
Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung: Thành tựu trong nghiên cứu và vấn đề
17  
LÊ THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Các cư dân văn hóa Óc Eo: Sự phát triển trong bối cảnh dao động mực nước biển vào những thế kỷ trước sau Công nguyên                                            
28  
ĐẶNG HỒNG SƠN
Đầu ngói ống thời Đông Hán di tích Cúc Bồ, Ninh Giang (Hải Dương)
48  
TRỊNH HOÀNG HIỆP
Địa điểm Đồi Bia - Chùa Linh Quy (Bắc Giang) qua tư liệu khảo cổ học
63  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG, HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, TRƯƠNG THẾ LIÊN, THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ VINH VÀ TRẦN KỲ PHƯƠNG
Bước đầu nghiên cứu pho tượng đức Phật Quan Âm Tống tử ở Bảo tàng Văn hóa Phật giáo Đà Nẵng
82  
TRẦN QUÝ THỊNH, LÊ HẢI ĐĂNG, PHẠM NGUYỄN HÀ VŨ, PHAN THANH TÙNG, NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN, VŨ LÊ PHƯƠNG VÀ LÊ VIẾT THUẬN
Ứng dụng phương pháp Địa Vật lý khảo sát khảo cổ học dưới nước vịnh Dung Quất (Quảng Ngãi) năm 2022
90  
   
   
   

Archaeology

CONTENTS  

Page

 

6 Editions p.a - 4/2022 (238)

 

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
 
LÊ HẢI ĐĂNG
Prehistoric archaeological system in Đà - river upper midland
3  
NGUYỄN NGỌC QUÝ, BÙI VĂN LIÊM
Sa Huỳnh culture in Central Việt Nam: Research Achievements and problems
17  
LÊ THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Óc Eo-culture population: Development in the context of the sea level fluctuations in some centuries between BC and AD
28  
ĐẶNG HỒNG SƠN
Tile-ends of Eastern Han period from Cúc Bồ site, Ninh Giang (Hải Dương)
48  
TRỊNH HOÀNG HIỆP
Đồi Bia site - Linh Quy pagoda (Bắc Giang) from archaeological data
63  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG, HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, TRƯƠNG THẾ LIÊN, SUPERIOR MONK THÍCH HUỆ VINH AND TRẦN KỲ PHƯƠNG
Nitial research on statue of avalokitasvara at the Museum of Buddism culture Đà Nẵng
82  
TRẦN QUÝ THỊNH, LÊ HẢI ĐĂNG, PHẠM NGUYỄN HÀ VŨ, PHAN THANH TÙNG, NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN, VŨ LÊ PHƯƠNG AND LÊ VIẾT THUẬN
Application of Geographical method to Underwater survey in Dung Quất (Quảng Ngãi) in 2022
90  
   

Thư viện

- Tác giả: George Soulie De Morant - Nxb: Mỹ Thuật - Năm xb: 2023 - Số trang: 381tr - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Đỗ Trường Giang, Đổng Thành Danh, Bá Minh Truyền - Nxb: Thế Giới - Năm xb: 2021 - Số trang: 527tr - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Viên Như - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2022 - Số trang: 335tr - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Vũ Huyễn Trang - Nxb: Thế giới - Năm xb: 2022 - Số trang: 266 - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Marcel Bernanose - Nxb: Mỹ Thuật -Năm xb: 2023 - Số trang: 238 - Khổ: 16 x 24 cm - Bìa: bìa mềm
- Tác giả: Đại úy hải quân Francis Garnier, Nguyễn Minh dịch và chú giải - Nxb: Đại học Sư phạm - Năm xb: 2023 - Số trang: 848 - Khổ: 18.5 x 26.5...
- Tác giả: Trần Minh Nhựt - Nxb: Dân Trí -Năm xb: 2022 - Số trang: 261 - Khổ: 20.5 x 27.5 cm - Bìa: mềm
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7571630
Số người đang online: 18