Tạp chí Khảo cổ học số 4 - 2021

VIỆN HÀN LÂM                                           KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM    
VIỆN KHẢO CỔ HỌC    
     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  Trang

6 số một năm - 4/2021 (232)

 

TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LA THẾ PHÚC, NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN LÂN CƯỜNG VÀ nnk
Bảo tồn tại chỗ di sản thiên nhiên và văn hóa khảo cổ hang động núi lửa ở công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông
3
TRÌNH NĂNG CHUNG
Nhận thức mới về kỹ nghệ cuội ở di chỉ Làng Vạc (Nghệ An)
13
LÂM THỊ MỸ DUNG, PHILIP J.PIPER, NGUYỄN THỊ THÚY, TRẦN KIM QUÝ, PETER BELLWOOD, CHARLES HIGHAM, FIONA PETCHEY, ELLE GRONO, JASMINDA CERON, NGUYỄN CHIỀU VÀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN
Kết quả khai quật địa điểm Thạch Lạc (Hà Tĩnh) năm 2015                                             
25
LẠI VĂN TỚI
Hệ thống di tích lò nấu đồng và vấn đề luyện kim ở di chỉ Đình Tràng (Hà Nội)                                             
41
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN CAO TẤN, VŨ THANH LỊCH VÀ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Kết quả khai quật mộ gạch Gia Thủy (Ninh Bình) năm 2020
55
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN VĂN ANH VÀ KIỀU ĐINH SƠN
Hình tượng đầu người mình chim: Nguồn gốc, tên gọi và ý nghĩa biểu tượng
66
HÀ VĂN CẨN
Gốm men ngọc thời Lê phát hiện ở địa điểm 62 - 64 Trần Phú, Ba Đình (Hà Nội)                                             
80
LƯƠNG THỊ HÀ
Di sản khảo cổ học ở Bắc Ninh: Hiện trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị                                             
84
LÊ CẢNH LAM
Bảo quản xương, răng khảo cổ dưới góc nhìn sinh thái nhân văn
94
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES  
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY  
     

Archaeology

CONTENTS  

Page

6 Editions p.a - 4/2021 (232)

 

EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LA THẾ PHÚC, NGUYỄN KHẮC SỬ, NGUYỄN LÂN CƯỜNG AND et.at
On-site conservation of the natural and archaeological-cultural heritages in volcanic caves of Đắk Nông UNESCO Global Geopark
3
TRÌNH NĂNG CHUNG
New perception of pebble industry in Làng Vạc site                  (Nghệ An) province
13
LÂM THỊ MỸ DUNG, PHILIP J.PIPER, NGUYỄN THỊ THÚY, TRẦN KIM QUÝ, PETER BELLWOOD, CHARLES HIGHAM, FIONA PETCHEY, ELLE GRONO, JASMINDA CERON, NGUYỄN CHIỀU AND NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN
Excavation result from Thạch Lạc site (Hà Tĩnh) province in 2015
25
LẠI VĂN TỚI
System of bronze-making kilns and problem of metallurgy at Đình Tràng site (Hà Nội)
41
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN CAO TẤN, VŨ THANH LỊCH AND NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Excavation results of Gia Thủy brick tombs (Ninh Bình) in 2020
55
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN VĂN ANH AND KIỀU ĐINH SƠN
Symbol of human head in bird body: Origin, name and significance
66
HÀ VĂN CẨN
Lê - period celadon ceramics found at 62 - 64 Trần Phú site, Ba Đình (Hà Nội)
80
LƯƠNG THỊ HÀ
Archaeological heritage in Bắc Ninh: Current status and solutions for conservation and valorization of the values
84
LÊ CẢNH LAM
Preservation of archaeological bones and teeth in terms of human ecology
94

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7329970
Số người đang online: 28