Tạp chí khảo cổ học số 3/2011

Tạp chí khảo cổ học số 3/2011

 

 

Mục lục

1. Mối quan hệ văn hoá sau giai đoạn Hoà Bình - Bắc Sơn giữa bắc Việt Nam và nam Trung Quốc/Trình Năng Chung.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.3-15

2. Các nhóm ngôn ngữ tộc người và quá trình hình thành người Việt/Trịnh Sinh.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.16-28

3. Gốm màu trong văn hoá Sa Huỳnh/Hoàng Thuý Quỳnh- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.29-38                         

4. Óc Eo - cảng thị quốc tế của vương quốc Phù Nam/Lương Ninh.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 3.- Tr.39-44

5. Ngói mũi lá Champa/Lê Đình Phụng.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.45-52

6. Lăng mộ hoàng gia thời Nguyễn tại Huế/Phan Thanh  Hải.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.53-81

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Sự biến đổi loại hình công cụ ghè đẽo văn hoá Sơn Vi ở di chỉ Pá Muội/Nguyễn Trường Đông.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.82-91

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3285334
Số người đang online: 11