Tạp chí khảo cổ học số 3/2011

Tạp chí khảo cổ học số 3/2011

 

 

Mục lục

1. Mối quan hệ văn hoá sau giai đoạn Hoà Bình - Bắc Sơn giữa bắc Việt Nam và nam Trung Quốc/Trình Năng Chung.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.3-15

2. Các nhóm ngôn ngữ tộc người và quá trình hình thành người Việt/Trịnh Sinh.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.16-28

3. Gốm màu trong văn hoá Sa Huỳnh/Hoàng Thuý Quỳnh- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.29-38                         

4. Óc Eo - cảng thị quốc tế của vương quốc Phù Nam/Lương Ninh.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 3.- Tr.39-44

5. Ngói mũi lá Champa/Lê Đình Phụng.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.45-52

6. Lăng mộ hoàng gia thời Nguyễn tại Huế/Phan Thanh  Hải.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.53-81

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Sự biến đổi loại hình công cụ ghè đẽo văn hoá Sơn Vi ở di chỉ Pá Muội/Nguyễn Trường Đông.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.82-91

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2830488
Số người đang online: 8