Tạp chí khảo cổ học số 3/2011

Tạp chí khảo cổ học số 3/2011

 

 

Mục lục

1. Mối quan hệ văn hoá sau giai đoạn Hoà Bình - Bắc Sơn giữa bắc Việt Nam và nam Trung Quốc/Trình Năng Chung.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.3-15

2. Các nhóm ngôn ngữ tộc người và quá trình hình thành người Việt/Trịnh Sinh.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.16-28

3. Gốm màu trong văn hoá Sa Huỳnh/Hoàng Thuý Quỳnh- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.29-38                         

4. Óc Eo - cảng thị quốc tế của vương quốc Phù Nam/Lương Ninh.- Nghiên cứu Lịch Sử, 2011, số 3.- Tr.39-44

5. Ngói mũi lá Champa/Lê Đình Phụng.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.45-52

6. Lăng mộ hoàng gia thời Nguyễn tại Huế/Phan Thanh  Hải.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.53-81

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ HỌC

7. Sự biến đổi loại hình công cụ ghè đẽo văn hoá Sơn Vi ở di chỉ Pá Muội/Nguyễn Trường Đông.- Khảo cổ học, 2011, số 3.- Tr.82-91

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHẢO CỔ HỌC

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3462635
Số người đang online: 5